SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Nadační fond ROLINE

„I jeden sluneční paprsek může prosvětlit mnoho temna…“
František z Assisi

Pomáháme ROLINE rodině zmírňovat dopady nespravedlností

  Add a header to begin generating the table of contents

  Jaké je poslání NF ROLINE

  Posláním NF ROLINE je pomáhat našim spolupracovníkům a jejich blízkým, kteří se ocitli ve složité životní situaci bez vlastního přičinění. Zároveň je naším cílem, aby tato pomoc byla i morální osvětou, šířením dobrého vlivu a laskavosti mezi námi. V neposlední řadě je v zájmu nás všech také posilování prevence vzniku dopravních nehod.

  Všichni si přejeme žít ve společnosti, kde si jeden druhého vážíme a pomáháme si. Když se někdo v našem okolí ocitne v těžké životní situaci, tato vnitřní potřeba pomoci se dostaví ještě o to intenzivněji. Mohou nás provázet pochybnosti o významu a dosahu naší pomoci, ale každá jednotlivá pomoc je důležitá. A společně dokážeme mnohé. Laskavosti a štědrosti se meze nekladou, nejsou vyčíslitelné. Pomáhat druhým je totiž nejvyšším posláním člověka.

  „Komukoliv prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li celému světu. Sloužiti a prospívati je vlastnost povah vznešených.“
  Jan Amos Komenský

  Kde pomáhá Nadační fond ROLINE

  Nadační fond ROLINE se podílí např. na nákupu vozíku pro hendikepovaného Jiříka s těžkou skoliózou páteře.
  Příběh Jiříka si můžete přečíst tady.

  Proč a kdy NF ROLINE vznikl

  V našem týmu klademe důraz nejen na vysoké pracovní nasazení, inovace a skupinové učení se, ale zároveň usilujeme o udržování dobrých mezilidských vztahů v profesním, ale i osobním životě. Bylo pro nás tedy přirozené se myšlenkou na založení nadačního fondu zabývat průběžně, ale nesouvisle již několik let. Finální impuls k tomuto činu nám dodalo až neštěstí, které potkalo náš tým na sklonku léta v roce 2021. Přišli jsme náhle a naprosto nečekaně o dlouholetého kolegu a správného chlapa, Martina N. Rozměr tragédie byl umocněn skutečností, že připravila o tatínka a manžela mladou rodinu. Všichni jsme si v jednom okamžiku znovu uvědomili, jak je život křehký a jak často visí pouze na tenkém vlásku.

  Z myšlenky se stala skutečnost a dne 1.4.2022 byl založen Nadační fond ROLINE. Toto datum je pro nás symbolické. Je to 33 let, kdy se v roce 1989 v Chebu rozjela kola naší dopravní společnosti ROLINE INTERNATIONALE SPEDITION s.r.o.

  Jsme vždy otevřeni Vašim podnětům a věříme, že pokud v budoucnu někdo z nás bude opět čelit nepřízni osudu, budeme jí čelit společně.

  Jak kontaktovat NF ROLINE

  Náměty ke zpracování či žádosti o finanční dar přijímáme elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy: 

  nadacnifond@myroline.com 

  nebo telefonicky na čísle:  +420 604 224 814

  Obsahem námětu či žádosti by mělo být:

  Jak přispívat NF ROLINE

  Přispívat můžete účelově jednorázově na vyhlášený projekt, nebo také průběžně bez bližšího určení. O využití Vašich prostředků budete vždy transparentně informováni v pravidelných intervalech. Vkládat na účet můžete buď sami nebo přes pokladnu v Chebu i Rudné.

  Pro ty, kteří nemohou přispět finančně, vždy rádi najdeme i jiné formy pomoci, které s otevřenou náručí přijmeme.

  Vaší nezištnou pomoc vítáme, ať bude jakákoliv. Laskavosti a štědrosti se meze nekladou.

  Přispět můžete jednoduše naskenování QR kódu níže. Pokud chcete přispět:

  500 Kč
  200 Kč
  100 Kč
  libovolnou částku

  Číslo účtu NF Roline u Raiffeisenbank je 7166721002/5500.

  Společnost ROLINE jako zakladatel NF ROLINE, bude jeho stálým donátorem.

  Se srdečnými díky a pokorou

  Bc. Adéla Gužalovičová
  Předsedkyně NF ROLINE

  „Žel, že na konci života vidíme, jak málo jsme uskutečnili z těch dobrých věcí, které jsme v minulých letech hodlali vykonati. Proto nikdy dobré konání neodkládej na dobu pozdější.“
  Jan Amos Komenský

  Přejít nahoru