Roline

O společnosti

NAŠE MOTTO 

DRŽÍME SLOVO. KAŽDÝ DEN. OD ROKU 1989.

 

NAŠE POSLÁNÍ

POTŘEBY NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ JSOU NAŠÍ HNACÍ SILOU. USILUJEME O NAPLŇOVÁNÍ A PŘEKONÁVÁNÍ JEJICH OČEKÁVÁNÍ POSKYTOVÁNÍM VYSOKÉ HODNOTY SLUŽEB. ROZVÍJÍME MORÁLNÍ HODNOTY A PROFESIONÁLNÍ SCHOPNOSTI NAŠÍ SPOLEČNOSTI. CHOVÁME SE OHLEDUPLNĚ A ZODPOVĚDNĚ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ.

Profil společnosti

ROLINE INTERNATIONALE SPEDITION s.r.o. operuje v odvětví logistiky. Disponuje vlastním širokým vozovým parkem, kterým zajišťuje mezinárodní dopravu po celé Evropě. A dále rozsáhlou sítí smluvních partnerů pro evropské i mimoevropské destinace. Nabízí logistická skladová řešení v několika lokacích v ČR i zahraničí s plošnou obsluhou po Evropě. Poskytuje profesionální a kvalitní služby v mezinárodní i vnitrostátní dopravě s dlouholetou tradicí a zárukou certifikátu Lloyd's Register Quality Assurance dle ISO 9001:2008.

ROLINE INTERNATIONALE SPEDITION s.r.o.  patří do skupiny Roline Holding Inc., a.s.. Roline Holding Inc., a.s. je středně velká rodinná moderní holdingová organizace, která prostřednictvím dceřinných společností poskytuje služby v logistice, v opravárenství a v oblasti hotelnictví a gastronomie.

HISTORIE

Naše společnost vznikla v roce 1989 jako první nestátní autodoprava v ČSSR. Pan Martin Záboj, zakladatel a majitel společnosti, získával zkušenosti na silnicích při poskytování vnitrostátní autodopravy za volantem Š 706, a to od dubna 1989. Ještě téhož roku přibyly dvě návěsové soupravy československé provenience. Díky jedinečnému zákaznickému přístupu společnost zaznamenala raketový start a rychle rozšířila nabídku svých služeb o mezinárodní dopravu a spedici. V současné době nabízíme kompletní portfolio logistických služeb včetně  lodní a letecké dopravy a expresních a kusových zásilek.

 

NÁŠ VZTAH K ZÁKAZNÍKŮM

Neustále usilujeme o to, být spolehlivým a preferovaným partnerem v oblasti dopravy.

 • K našim zákazníkům proto přistupujeme zodpovědně, korektně a na profesionální úrovni.
 • Poskytujeme jim komplexní služby v oblasti dopravy a logistiky pro zajištění jejich potřeb.
 • Našim cílem je zvyšování spokojenosti a pozitivního vnímání naší společnosti zákazníky.
 • Tuto spokojenost zjišťujeme a vyhodnocujeme.

 

NAŠE VIZE

ROLINE INTERNATIONALE SPEDITION S.R.O. JE UČENLIVÁ, INOVATIVNÍ, DYNAMICKY SE ROZVÍJEJÍCH A FINANČNĚ STABILNÍ SPOLEČNOST, ZASTÁVÁJÍCÍ VÝZNAMNÉ MÍSTO NA TRHU DOPRAVNÍCH A LOGISTICKÝCH SLUŽEB.

 

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Společenská odpovědnost firmy je integrální součástí naší podnikové strategie. Zaměřujeme se na ochranu životního prostředí (optimalizované přepravní trasy, minimalizace zatížení životního prostředí díky využití nejnovějších technologií, vlastní výukové středisko, maximální recyklace používaných materiálů,...), podílíme se na sponzorství (přispíváme na léčbu malého Hynka Skůry, podporujeme žákovské družstvo gymnastiky Zdice). Účastníme se charitativních projektů a jsme stálým partnerem nadace Truck HELP.

POLITIKA FIRMY

Cílem společnosti ROLINE INTERNATIONALE SPEDITION s.r.o. je zajistit dlouhodobý, kontinuální a komplexní rozvoj podnikatelských aktivit na trhu s logistickými službami.

Našim cílem je plnit požadavky normy ISO 9001:2015, trvale zvyšovat efektivnost systému řízení kvality, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí a tím naplňovat hlavní záměry společnosti.

Zavazujeme se dodržovat veškeré legislativní a právní požadavky v návaznosti na platnou legislativu a jiné nařízení s naší činností související.

K celé naší organizaci přistupujeme systémově. Uvědomujeme si vztahy a vazby, které platí mezi jednotlivými prvky tohoto systému. Tento systém rozvíjíme komplexně a systémově, abychom zajistili kontinuální dlouhodobý rozvoj. Prostřednictvím systému kontinuálního zlepšování KAIZEN (implementace 2018) dosahujeme implementací průběžných inkrementálních zlepšení trvalou inovaci v organizaci a jejích procesech. Odstraňujeme plýtvání ve všech oborech naší činnosti.

 

Ve vztahu k zákazníkům:

Našim cílem je být spolehlivým a preferovaným partnerem v oblasti logistických služeb.

 • K našim zákazníkům proto přistupujeme zodpovědně, korektně a na profesionální úrovni.
 • Usilujeme o kontinuální zlepšování kvality našich služeb v oblasti logistiky pro uspokojení rostoucích potřeb našich zákazníků.
 • Naším cílem je zvyšování spokojenosti a pozitivního vnímání naší společnosti zákazníky.
 • Tuto spokojenost zjišťujeme a vyhodnocujeme.

 

Ve vztahu k pracovníkům:

Uvědomujeme si, že týmová práce, spokojení a motivovaní pracovníci jsou výchozím předpokladem k úspěchu společnosti, proto na poli lidských zdrojů kontinuálně realizujeme:

 • Systematický rozvoj znalostí a dovedností našich zaměstnanců.
 • Profesionální úroveň pracovníků prostřednictvím oborových školení a seminářů.
 • Zajištění kvalitních a vyškolených zaměstnanců pro poskytování kvalitních služeb.
 • Systém zvyšování motivace pracovníků a povědomí k pochopení významu kvality, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí.

 

Ve vztahu k dodavatelům:

Naše dodavatele důsledně vybíráme a kontinuálně vyhodnocujeme kvalitu jimi poskytovaných produktů a služeb, abychom v maximální míře zabezpečili kontinuální zlepšování kvality námi nabízených služeb. Upřednostňujeme dodavatele, kteří vykonávají svoji činnost v souladu s naší politikou kvality, bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí, především v úzkých vazbách dlouhodobého partnerství.  S našimi partnery uzavíráme dlouhodobá partnerství a buduje oboustranně prospěšné vztahy založené na respektu a partnerství.

Jak to u nás vypadá? Poznej nás!