Roline

Zájem o jeden z úseků dálnice D6 má 11 uchazečů

10. 11. 2017

Mezi Řevničovem a Novým Strašecím je velmi žádaná a o realizaci se hlásí 11 zájemců.

O stavbu úseku mezi Řevničovem a Novým Strašecím má zájem 11 uchazečů. Vysoká konkurence při výběru zhotovitele sráží cenu mnohem níže. Nejblíže k vítězství v zakázce má sdružení Berger Bohemia, Habau, Alpine Bau a Berger Bau. Ti za 5,5 kilometrový úsek požadují 745 milionů korun. Veškeré nabídky nyní posoudí komise, kterou sestaví vláda.

Výběrové řízení značně snížuje cenu celé zakázky

Díky soubojům ve výběrovém řízení dochází ke snížení ceny téměř o 50%, než byl předpokládaný rozpočet. Dálnice D6 patří mezi prioritní stavby. V tuto chvíli se jedná o několika nových úsecích této dálnice.

Ministerstvo dopravy k tomu dodává:

,,Zatím nepravomocně jsou již vydána povolení na části staveb Nové Strašecí – Řevničov a Řevničov, obchvat. Všechny pozemky jsou smluvně zajištěny. Pokud tedy nedojde k účelovým odvoláním proti stavebnímu povolení či výběru zhotovitele, může výstavba nových částí D6 začít ještě letos.“