Roline

Za měsíc listopad bylo vybráno 960 milionů korun na mýtném

2. 1. 2018

Mýtný systém v České republice vygradoval s výběry v listopadu. Prosincová čísla zatím nebyla zveřejněna, avšak budou nižší.

V letošním roce se zatím jen těsně nedaří vybrat jednu miliardu korun za jediný měsíc. Výsledky za listopad ukázaly, že se tato hranice nepřekonala jen velmi těsně. Listopad přinesl výnos 960 milionů korun. V meziročním srovnání je to o 8% více. Výsledky za prosinec zatím nejsou k dispozici, ale byly zveřejněny některé zásadní informace.

Prosinec již listopad nepřekoná

Během 12. prosince, došlo k překonání desetimiliardové hranice, kterou se v minulém roce pokořit nepodařilo. Listopad by letos měl zůstat nejsilnějším měsícem. Co se týče prosince, tak zde byly silné výběry do 20. dne. Následně už započal velký útlum díky Vánočním svátkům. Odhady tedy počítají se zhruba 400-500 miliony za prosinec.

Prostřednictvím mikrovlnných mýtných bran se mýtné v Česku vybírá od roku 2007 na více než 1400 kilometrech dálnic a vybraných částech silnic první třídy. Celkem se výběr mýta vyšplhal na zhruba 87 miliard korun. Náklady na provoz systému činí v současnosti přibližně 15 procent z celkové vybrané částky.

Od příštího roku se počítá s tím, že dojde k rozšíření zpoplatněné sítě silnic první třídy o dalších 900 kilometrů. V současné chvíli platí zpoplatnění pro 230 kilometrů silnic. Rovněž se v té době chopí systému nový správce vzešlý z výběrového řízení.  Buď jím bude provozovatel Kapsch, slovenský výběrčí SkyToll, maďarský National Toll Payment Services, nebo německá firma T-Systems.

Výběr mýtného za jednotlivé měsíce roku 2017 (vyjma prosince):


Výběr v Kč

Meziroční změna v procentech

leden

786,916.553

8,14

únor

799,126.951

0,10

březen

935,005.124

11,45

duben

804,380.021

-6,43

květen

921,972.329

6,56

červen

914,858.201

3,91

červenec

808,391.412

6,03

srpen

867,397.921

5,98

září

895 930 765

4,05

říjen

959 991 500

11,48

listopad

960 016 531

8,22

Celkem

9 653 987 308

5,39