Roline

Volvo ukazuje své nové systémy bezpečnosti

9. 5. 2017

Volvo Trucks představuje inteligentní bezpečnostní systémy!

Společnost Volvo Truck představila nové prvky, pro nákladní vozy ze své stáje. Vzhledem k tomu, že se neustále zvyšuje počet vjemů, které musí řidiči za jízdy vnímat, tak se tomu také přizpůsobuje technologie vozidel.

Systém má snížit počet nehod u nákladních vozidel

Až pětinu nehod nákladních vozidel tvoří případ, kdy kamion nabourá před sebou jedoucí či stojící vozidlo. Od listopadu 2015 je nutné, aby každé nové nákladní vozidlo mělo systém automatického brzdění. V tuto chvíli je podmínkou zpomalení o 10km/h. Od příštího roku bude požadováno brzdění o 20km/h.

Předpis dle vyjádření Volvo Trucks sice zmírňuje negativní dopady při nehodě, nejde však o příliš účinnou záležitost. Proto se Volvo rozhodlo vyvinout zcela nový systém. Samotná technologie byla představena již v roce 2012, nyní se však aktivně testuje. Brzdný systém se aktivuje ve chvíli, kdy automat vyhodnotí, že je kolize téměř nevyhnutelná. Vozidlo tak začne prudce brzdit.

Po celou dobu jízdy totiž bude Volvo vyhodnocovat vzdálenost s vozem před sebou a udávat tak pokyn automatickému brzdění, pokud je to nutné. Společnost udává, že pokud kamion pojede rychlostí 80km/h, tak jeho brzdná dráha se bude rovnat 40 metrům.

Neustálé vyhodnocování rychlosti a vzdálenosti

V praxi to znamená, že systém neustále zaznamenává rychlost vozidla samotného, vozidla před sebou a vzdálenost mezi nimi. Na systém nemá vliv jakékoliv počasí nebo nepříznivé podmínky. Funguje tedy jak za dne, tak ve tmě a dokáže pracovat i v případě hustého deště, mlhy nebo silného sněžení.

Systém nejprve upozorní řidiče, že je blízko od vozidla před sebou. Upozornění probíhá světelnými a také zvukovými signály. Pokud nedojde k reakci řidiče, tak systém začne pomalu brzdit. V případě, že ani tak nedojde k řidičově reakci, začne systém brzdit účinněji pomocí nouzové brzdy, až se vozidlo úplně zastaví. Pokud se systém nedočká reakce ani po úplném zastavení vozidla, automaticky se aktivuje ruční brzda, která nedovolí samovolný pohyb.

Aktivace nouzové brzy způsobí stejně jako v případě manuálního brzdění rozsvícení brzdových světel. V případě, že rychlost vozidla klesne pod 5km/h, spustí se i výstražná světla. Systém je schopen rozlišovat jednotlivé překážky v provozu, a to i motocykly. Svodidla systém neregistruje jako překážku. K zajištění správného chodu je třeba mít na vozidle i návěsu potřebné prvky. Systém funguje i v zatáčkách.

Společnost Volvo dále dodává, že systémy, ačkoliv se stávají stále inteligentnějšími, jsou pouze doprovodnými funkcemi. Stále je třeba, aby řidič věnoval plnou pozornost situaci před sebou a dokázal předvídat. Dopady nových brzdných systémů na nehodovost, se tak projeví až po určité době, kdy bude možné jejich vliv již vyhodnotit.

Systémy společnosti Volvo:

Výstraha pro řidiče – pokud systém zaznamená u řidiče únavu nebo nepozornost, signalizuje mu, že by si měl dát pauzu.

Systém varování před kolizí s funkcí nouzového brzdění – systém upozorní řidiče na případnou srážku, a pokud to bude nutné, tak aktivuje brzdný systém.

Adaptivní tempomat – tato funkce neustále vyhodnocuje vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla a udržuje stále stejnou vzdálenost.