Roline

Volvo Trucks schvaluje povinnost uvádět údaje o emisích

7. 3. 2018

Společnost Volvo Trucks je rozhodně pro povinnost, uvádět u nových vozidel hodnoty emisí CO2.

Od 1. ledna 2019 bude nově povinnost při prodeji nových těžkých nákladních vozidel uvádět hodnoty spotřeby paliva a také emisí CO2. To znamená, že bude novým zájemcům usnadněno a deklarováno, že nové vozidlo splňuje předem dané normy. Nové opatření usnadňuje zájemcům o nákladní vozidla výběr hospodárných modelů, které mají nižší dopady na životní prostředí a přispívají tak ke snížení emisí z nákladní dopravy. Společnost Volvo Trucks tuto povinnost vítá, neboť dle jejich tvrzení jde o vítaný doplněk k nástrojům, které se v tomto odvětví již používají.

Volvo podporuje novou povinnost pro výrobce nákladních vozidel

„Deklarace poskytne našim zákazníkům srozumitelné a jednoduše srovnatelné informace o spotřebě paliva a emisích CO2, které poslouží jako vodítko při výběru nákladního vozidla. Nejdůležitější věcí je však to, že dnes klademe stále vyšší důraz na energetickou účinnost a klimatické dopady. To je klíčová otázka pro celý automobilový průmysl, odvětví dopravy i lidskou společnost jako takovou. Věříme proto, že nové požadavky na deklarované údaje budou doprovázeny i ekonomickými stimuly, aby pro dopravní firmy bylo výhodné nahradit svá starší vozidla novými a energeticky účinnějšími nákladními vozidly s nižšími emisemi CO2.“  Takto se vyjádřil Lars Mårtensson, ředitel pro životní prostředí a inovace ze společnosti Volvo Trucks.

Podle Mezivládního panelu Spojených národů ke klimatické změně (IPCC) se těžká nákladní doprava na silnicích podílí zhruba šesti procenty na světových emisích skleníkových plynů, přičemž celé odvětví vykazuje vysokou závislost na fosilních palivech.

Ohledně nových požadavků na deklarování spotřeby se zatím nerozhodlo o žádných daňových či dalších úlevách. Evropská strategie předpokládá, že by emise CO2 z nákladní silniční dopravy měly klesat v průměru o 1,5 procenta ročně.

Energetická účinnost však není žádnou novinkou, jak z pohledu výrobců, tak i z pohledu dopravních firem. U evropských autodopravců činí náklady na palivu asi jednu třetinu variabilních nákladů. Proto jakákoliv opatření, která vedou ke snížení spotřeby, jsou zákazníky vítána a jsou zajímavá.