Roline

Vodíkový pohon by mohl zaznamenat znatelný posun

7. 9. 2017

Vodíkový pohon by se mohl stát zcela konkurenceschopným vůči běžným pohonům.

Vodíkový pohon by mohl zažít velkou revoluci. Zatím veškeré pokusy o aktivní nahrazení spalovacích motorů pomocí této technologie pohořely. Nyní se však otevírají zcela nové možnosti. Američtí vědci přišli se slitinou na bázi hliníku. Ta dokáže údajně z vody uvolňovat vodík s takovou účinností, že jej bude prakticky možné využít.

Odpadlo by tak nebezpečí z případného výbuchu

V takovém případě odpadá problém se skladováním lahví a nebezpečím výbuchu. Palivem by tak nebyl výbušný vodík, ale čistá voda. Výfukovým plynem by se tak stala pouze pára a nic dalšího.

Druhá složka vedle hliníku je zatím tajná

Technologie, kdy díky hliníku se z vody uvolňuje vodík, je známa už dlouho. Hliník se váže na kyslík mnohem urputněji než vodík, což má za následek, že vodík je doslova vytlačen z molekuly vody. Kromě toho, že produktem tohoto procesu je vodík, tak se tvoří i hydroxid a oxid hlinitý. Zatím se tak dařilo vytvořit tyto prvky pouze v extrémních podmínkách. Účinnost se navíc pohybovala do 50%. Vědci nyní tvrdí, že se jim podařilo v běžných podmínkách dosáhnout vysoké účinnosti.

Stanovisko vědců je takové, že poté co byl proces zahájen, tak tři minuty poté bylo dosaženo téměř 100% účinnosti. Tento objev vznikl na základě vojenských pokusů a byl poněkud náhodný. Slitina hliníku ještě v účinnosti s jinou složkou ve zvláštní nanostruktuře, dokáže vyvolat tento jev. Vědci neprozradili co je druhou složkou. Mělo by se jednat o speciální patent.

Podobný postup zvolil vědecký tým v Izraeli, který zkoumá podobné vlivy hliníkových slitin na molekuly vody. Jako přelomové se uvádí právě skladování nebezpečných forem vodíku, ať už v kapalném či plynném skupenství.

Požadovanou reakci se zatím ale daří provádět pouze krátkodobě, a tak je využití této technologie zatím během na dlouhou trať. Vodní pohony jsou známé již roky. Zatím se však nepodařilo dosáhnout větších úspěchů. Co se týče historie těchto pohonů, tak na území Čech je dokonce zmíněn případ z roku 1934. Kdy jakýsi J. Voldán zkoušel vyvinout pohon na vodu díky soli a elektřině. Již ale není zaznamenáno, jak projekt skončil.