Roline

Velká Británie chce od roku 2040 zakázat spalovací motory

15. 8. 2017

Podobně jako Francie, tak i Velká Británie chce od roku 2040 zakázat veškeré spalovací motory.

Ve Velké Británii se aktuálně plánuje, že by dieselové a benzinové motory byly v osobních automobilech zcela zakázány. Počítá s tím dlouhodobý plán, který předpokládá, že do roku 2040 již budou všichni řidiči vlastnit plně elektrizované vozidlo.

Zákaz by se týkal i hybridních vozidel

Dle tohoto návrhu by se tento zákaz týkal dokonce i hybridních aut, která mají kromě elektromotoru i spalovací motor. Už od roku 2020 se budou vybírat poplatky za vozidla se spalovacími motory. Kromě opatření se také chystají modernizace veřejné hromadné dopravy. Rovněž je v plánu výstavba rychlostních nadjezdů a podobně.

Velká Británie hodlá zamezit velké produkci oxidu uhličitého. Podobný záměr nedávno oznámila také Francie.