Roline

V Německu se velmi zvýšil podíl východních dopravců na kabotážích

1. 2. 2018

Německé kabotáže často provádí dopravci z východu. Kabotáž v rámci Evropské unie neustále roste.

V Evropské unii dochází k velkému nárůstu kabotážních přeprav. Zdaleka nejvíce přeprav se provádí v Německu. Polovinu z těchto přeprav tam zajišťují polští dopravci.

Kabotáž v Evropě neustále přibývá

V Evropě tak kabotáže pribývá. Podle Spolkového úřadu se v nákladní dopravě zvýšil počet kabotáží o 21,3% v roce 2016. Jedná se tak o 38 miliard tunokilometrů. Většina kabotáží v Evropě probíhá na území Německa, které tvoří 42,7% celkové kabotáže Evropské unii. Dále je to Francie s 25,4% a třetí Itálie, kdy její podíl už je velmi malý 5%. Nárůst kabotáže v Německu činil 30,8%. Podle úřadu se stále zvyšuje podíl dopravců, kteří provádí 5 a více kabotáží za měsíc.

V roce 2008 podíl vozidel z takzvaných starých zemí Evropské unie na kabotážních přepravách činil 84,6%. Rok 2016 ukázal, že podíl těchto vozidel je pouze 33%. Velké množství těchto zakázek převzali společnosti zejména z východu. Největší podíl na kabotážích mají Poláci – 33%, poté Rumuni – 7,9% a následně Bulhaři – 6,7%. Němčtí dopravci, kteří dříve uskutečňovali nejvíce přeprav, tak nyní se umístili až na sedmém místě se 4,2%.

Výzkum úřadu BAG ukazuje, že kabotážní operace v Německu jsou prováděny hlavně ve prospěch místních zasilatelských, výrobních a obchodních společností a že jsou prováděny pravidelně. Počet firem, které provádějí nejméně pět kabotáží, se pořád zvyšuje.