Roline

V Chebu již platí zákaz kamionové dopravy uvnitř města

13. 10. 2017

Město Cheb zakázalo průjezd kamionové dopravy skrze město. Náhradní trasu zajistí jižní a severní okruh.

V Chebu již platí zákaz průjezdu těžké nákladní dopravy. Nově tedy navádějí značky veškerou tuto dopravu mimo město, a to na dva obchvaty. Podle starosty, ale dojde k zásadnějším změnám až ve chvíli, kdy se nová data propíšou do navigací, což nějakou dobu potrvá.

Starosta si slibuje zlepšení situace ve městě

Město ačkoliv má severní i jižní obchvat, tak jej tranzitní doprava nepoužívala tolik, jak bylo předpokládáno. Teprve nyní se město rozhodlo, že ji doslova vytlačí mimo městskou zástavbu.

Starosta Chebu k tomu dodává:

"Bude záležet na tom, jestli policie bude skutečně kamiony kontrolovat, zda-li v Chebu vykládaly zboží, nebo městem jen projíždějí. Výraznější posun by mohl přijít, až navigace začnou kamiony navádět mimo Cheb."

Měření z roku 2010 hlásí, že skrze Cheb projelo denně 6-20 tisíc vozidel denně. Z toho až 20% tvořila nákladní doprava. Kamiony budou mít povolení pouze v případě, že se bude jednat o vykládku či nakládku, související se zásobováním města.