Roline

Úseky častých nehod budou v příštím roce dotovány částkou 100 milionů korun

26. 10. 2017

Státní fond dopravní infrastruktury má na příští rok pro problematické úseky vyčleněno 100 milionů korun.

V příštím roce bude možné zažádat o příspěvek na infrastrukturu ze Státního fondu dopravní infrastruktury o příspěvek na úpravu úseků. Konkrétně kraje budou moci žádat o podporu těchto úseků. Na příští rok je v rámci fondu vyčleněno pro tyto účely 100 milionů korun.

Do konce října by měl Výbor fondu vybrat, na které stavby jednotlivé příspěvky půjdou. Kraje, jež mají ve správě silnice druhých a třetích tříd budou moci zažádat o příspěvek do konce ledna 2018, případně začátku února.

Ředitel SFDI Zbyněk Hořelica k tomu dodává:

„Předpokládáme, že příspěvek ze SFDI bude ve výši 85 procent, 15 procent by mělo být z rozpočtu krajů. Pokud by bylo více projektů, které by přesahovaly alokaci, budou upřednostněny ty, které budou mít největší přínos."

Jednotlivé žádosti budou posuzovány individuálně společností BESIP, Výborem fondu, policií a také zástupci vysokých škol. Přednost by měly dostat také úseky častých nehod. Dle Zlínského kraje se bude žádat zejména na jeden specifický úsek, který je velmi nebezpečný.

„Je to určitě silnice mezi Kudlovem a Březůvkami, problematická křižovatka silnice I/49 a silnice směr Slušovice a silnice mezi Těšánkami a Roštínem. To jsou úseky, kde dochází k častým nehodám."

Konkrétní úpravy silnic budou posouzeny kompetentními osobami a bude zkoumáno, zda splňují stavebně-technické podmínky. Jedná se například o narovnání silnice, osazení svodidel a dalších parametrů.

Přehled výdajů za rok 2017