Roline

Svitavy chtějí vykázat kamionovou dopravu z města

6. 12. 2017

Město Svitavy by mohlo do budoucna zakázat kamionovou dopravu. S návrhem přišel samotný kraj.

Trasa Mikuleč – Svitavy bude zřejmě v dohledné době kamionům zapovězena. Krajští radní chtějí zákaz uskutečnit co nejdříve. V Pardubickém kraji je to další z případů, kdy se zákonem omezuje průjezdnost kamionové dopravy. Iniciativa vzniká díky neúnosné situaci v daném regionu. Silnice I/35 by tak byla neprůjezdná v obou směrech mezi Mikulečem a Svitavy.

Kraj je pro zastavení tranzitní dopravy ve Svitavách a okolí

Kraj se k situaci vyjádřil takto:

„Jako vlastník komunikace požadujeme, aby byla chráněna před nadměrnou zátěží tranzitní kamionové dopravy. V úseku od křižovatky se silnicí I/35 u Mikulče až po křižovatku se silnicí I/34 u Svitav je možné vyloučit nákladní tranzitní dopravu na základě ustanovení zákona o pozemních komunikacích.“

Velitel městské policie Svitavy, Rostislav Bednář k tomu dodává:

„Souhlasím s tím. Dopravě by se odlehčilo. Nevidím důvod, proč by měl tranzit jezdit přes Svitavy.“

Aby se však Svitavy mohly zcela zbavit kamionové dopravy, tak musí upravit křižovatku u Koclířova. Ta znemožňuje uvedení takového zákazu do provozu.

Starosta Svitav, David Šimek řekl:

„Policie nám kvůli této křižovatce dlouhodobě nechtěla povolit zákaz vjezdu pro kamiony v Lačnově. Pokud bude provedena její úprava, okamžitě přicházíme s návrhem vymýtit kamionovou dopravu z Lačnova.“

Hejtman kraje dodává, že v letošním roce byla za 20 milionů korun renovována silnice II/366 v ulici Pražská ve Svitavách. Tranzitní doprava ale způsobuje rychlé a silné opotřebení vozovky. Kraj by tedy rád předešel dalším nákladným rekonstrukcím.

Poněkud kontroverzní je fakt, že podnět pro zákaz kamionové dopravy, podal David Švec, krajský úředník, který žije u frekventované silnice. Jeho návrh tak naráží na kritiku. Statistika ale hovoří jasně. V kraji se jedná o nejvytíženější silnici II. třídy s 5360 vozidly za 24 hodin. Z toho 1200 tvoří nákladní doprava.