Roline

Středočeský, Jihočeský a Plzeňský kraj obdrží nejvíce finančních prostředků na opravy silnic

10. 4. 2018

Tři z krajů obdrží největší finanční finanční podporu z celkového rozpočtu na opravy silnic a dálnic.

Mimořádná státní dotace 4 miliardy korun se dotkne nejvíce tří hlavních krajů. Budou jimi Středočeský, Jihočeský a Plzeňský. Tento rozpočet bude vyžit pro opravy a rekonstrukce silnic. Jde o rozpočet ze Státního fondu dopravní infrastruktury, který opět navrhuje peníze rozdělit dle délky silnic II. a III. třídy v jednotlivých krajích. Návrh bude schvalovat vláda a také Státní fond dopravní infrastruktury.

Některé z krajů dostanou vyšší finanční dotaci

„Už čtvrtým rokem pomůžeme krajům opravit stovky kilometrů jejich silnic a mostů. Doposud jsme z úspor věnovali na silnice II. a III. třídy bezmála 11 miliard Kč a další čtyři dostanou kraje letos. Mezi podmínky k získání prostředků patří mimo jiné i koordinace oprav prostřednictvím geoportálu a zároveň nově i povinnost odstraňovat z krajských pozemků nelegální reklamu,“ dodává ministr dopravy Dan Ťok.

Čtyři miliardy korun určené na krajské silnice tvoří vládní úspory jednotlivých ministerstev a jednu miliardu poskytne Státní fond dopravní infrastruktury. Peníze budou rozděleny dle délky krajem spravovaných silnic. Nejvíce dostane Středočeský kraj – 678 milionů, Jihočeský – 428 milionů a Plzeňský – 362 milionů. Přes 170 milionů korun půjde hlavnímu městu Praha. Tyto peníze město použije zejména na silnicích, které aktuálně tvoří náhradu za nedostavěný okruh.

Kraje mají možnost získat peníze na obnovu silnic z rozpočtového určení daní a na opravy mají k dispozici rovněž evropské prostředky v regionálních operačních programech. Ministerstvo dopravy však čtvrtým rokem poskytuje mimořádné prostředky. V roce 2015 šlo o 4,4 miliardy korun v roce 2016 3 miliardy korun a v minulém roce 3,4 miliardy korun. Ministerstvo dopravy tak poskytlo 11 miliard korun.

Podobně jako v předešlých letech se kraje budou snažit koordinovat harmonogramy jednotlivých oprav dotčené dopravní infrastruktury s Ředitelstvím silnic a dálnic. Slouží k tomu speciální geoportál díky kterému je možné předejít možným dopravním komplikacím. Novinkou mezi podmínkami pro získání přidělené částky je povinnost krajů odstranit ze svých pozemků veškerá reklamní zařízení, která se nachází v pásmech dálnic a silnic I. tříd.