Roline

Statistika smrtelných úrazů v silniční dopravě

17. 5. 2017

Statistika smrtelných úrazů v silniční dopravě za rok 2016.

Dle posledních průzkumů jsou v silniční kamionové dopravě nejhorší letní měsíce, co nehodovosti nákladních vozidel týče. Společnost Bureau Veritas upozorňuje, že nejhorší měsíce jsou července, srpen a září. Pokud jde o dny, tak nejhůře je na tom pondělí, a to konkrétně v 10 hodin dopoledne.

Petr Kaňka ze společnosti Burea Veritas upozorňuje na program, který řidičům pomáhá zjišťovat jejich chyby: „V praxi existuje speciální vzdělávací nástroj určený pro zvyšování bezpečnosti dopravy, jde o tzv. drivers asssessment neboli hodnocení řidičských schopností v reálném provozu. Z průzkumu vyplývá, že tento program dokáže snížit nehodovost u testované skupiny řidičů nákladních vozů o 10 procent, u proškolených řidičů osobních vozů klesla nehodovost o polovinu.“

Tento program pobíhá tak, že si lektor autoškoly projede s řidičem předem připravenou trasu a po 40 minutách mu dá zpětnou vazbu o chybách či přestupcích, kterých se během jízdy dopustil.

„Těm, kteří patří k 10 procentům nejvíce chybujících řidičů, pak lektor doporučí další komentovanou jízdu, během které jim bude sdělovat a opravovat chyby v reálném čase. Tato nezávislá a okamžitá zpětná vazba dokáže opravit to, co se řidiči špatně naučili v autoškole nebo když nezaznamenali například změny zákona o provozu na pozemních komunikacích,“ dodává Kaňka.

V České republice se za rok 2016 stalo 104 smrtelných pracovních úrazů. Oproti předchozímu roku to znamená pokles, neboť v roce 2015 jich bylo 132. Podíl profesionálních řidičů je v celkovém počtu 30ti procentní.