Roline

Stále jsou odhalovány pokusy o manipulaci s tachografem

17. 11. 2017

Spousta dopravců stále má snahu o ovlivňování tachografu. Při důkladných kontrolách je možné tyto záležitosti odhalit.

Stále mezi dopravci přetrvává snaha o ovlivnění tachografu. Spousta kontrol totiž odhalí skrytá zařízení, která pracují za účelem manipulace s tachografem. Centrum služeb pro silniční dopravu má své proškolené zaměstnance, kteří jsou schopni odhalit manipulace s tímto zařízením.

Daří se odhalovat zařízení sloužicí ke zkreslení tachografu

V poslední době se daří odhalit zařízení a techniky, které při běžné kontrole projdou či nejsou nalezena. V nedávné době došlo při kontrole k odhalení dvou takových zařízení. Nebylo možné prokázat přímou vinu samotnému řidiči vozidla. Nařízení (EU) č. 165/2014 totiž zakazuje pouhou přítomnost zařízení, které by umožňovalo manipulaci s tachografem, ve vozidle. Dle platné legislativy tak může dojít k tomu, že proti dopravci bude zahájeno řízení pro ztrátu dobré pověsti.

Dobrá pověst je nedílnou součástí oprávnění pro provozování silniční dopravy. V závislosti na provinění se může uložit trest až ve výši 5 let, kdy subjekt nemůže tuto činnost provozovat.