Roline

Sněmovna podpořila návrh pro rychlejší výstavbu klíčových staveb

8. 3. 2018

Díky novému návrhu by se mohlo značně urychlit celé řízení ohledně výstavby nových staveb.

Ve včerejším úvodním kole, podpořila sněmovna poslanecký návrh, který má urychlit výstavbu určených dopravních staveb. Znamená to, že by zákon u daných staveb předpokládal předběžné državy pozemků a také jejich zpřístupnění pro přípravné práce. Pod návrhem jsou podepsaní zástupci všech sněmovních stran. Podle dřívějších vyjádření ministra dopravy Dana Ťoka by mohla změna zákona urychlit stavby dokonce až o třetinu.

Díky novince ve vyvlastnění pozemků, by mohlo dojít k výraznému zrychlení výstavby

Nová zákonná úprava obsahuje přílohu, která stanovuje, že se bude vztahovat na 17 dálnic a dvě silnice první třídy, které rovněž navazují na tyto dálniční tahy. Mělo by se také jednat o 15 železničních tratí. Poslanci však jednání povedou i nadále.

Největší novinkou předlohy je uzákonění předběžné državy pozemku. Co se týče rozhodnutí, tak investor by mohl požádat při vyvlastňovacím řízení, aby na něm mohl zahájit stavební práce. Investor by tedy musel mít pravomocné stavební povolení. Vlastník pozemku by mohl nechat verdikt o předběžné držbě soudně přezkoumat ve zkrácených lhůtách. Tento institut však nezjednodušuje podmínky vyvlastnění. Dle zástupce předkladatelů Martina Kolovratníka se bude diskutovat o přesné formulaci předběžné držby tak, aby bylo minimalizováno riziko, že se kvůli zákonu někdo obrátí na Ústavní soud.

Nejnižší možnou náhradu za věcné břemeno novela zvyšuje z nynějších 1000 Kč na 10 000 Kč. Pokud by vlastník pozemku s částkou souhlasil, tak by nově musel investor nechat zpracovat znalecký posudek. Pro provedení přeložek technických sítí nutných pro následnou výstavbu dopravních staveb by zákon určil nanejvýš osmnáctiměsíční lhůtu.