Roline

Silničáři žádají o EIA pro část brněnského okruhu

15. 12. 2017

ŘSD již má hotovou dokumentaci pro EIA. Začátkem příštího roku by se tak mohla zahájit stavba.

Ředitelství silnic a dálnic v současné chvíli připravilo dokumentaci pro posouzení vlivů na životní prostředí pro stavbu sedmikilometrového úseku brněnského velkého městského okruhu ve východní části města. Stavba by pak měla být zahájena v roce 2025, přičemž dokončení se odhaduje na rok 2030.

Na výstavbu se spěchá, neboť přilehlé silnice jsou v Brně ucpané

Stavba by mohla ulehčit některým přetíženým silnicím. Oněch sedm kilometrů je rozděleno na tři úseky. Jeho nejjižnější část však zatím nemá oporu v územním plánu.

Trasa začne portálem tunelu v Rokytově ulici, kde má skončit zhruba v roce 2023 estakáda přes železniční trať ze Židenic. Tunel vyústí u benzinky pod Malou Klajdovkou, kde bude první z mimoúrovňových křižovatek, jež napojí Líšeň a Vinohrady. Dále bude nová silnice pokračovat po Jedovnické ulici. Na jejím konci vznikne mimoúrovňová křižovatka, která napojí sídliště Juliánov. Dál silnice povede podél tramvajové tratě k Ostravské ulici, kde bude další mimoúrovňová křižovatka. Složitý terén a křížení se železnicí zde neumožní udělat všesměrnou křižovatku.

Zatím není u trasy vyřešena výšková úroveň. Stále se čeká na projekt železnice, která touto oblastí rovněž povede. Jižní část okruhu bude zatím tvořit dálnice D1, která bude v každém směru posílena o jeden jízdní pruh. Stavba by však mohla negativně ovlivnit stavbu některých nových domů.

Počítá se s tím, že v dubnu by došlo na zahájení výstavby úseku Žabovřeská, pro úseky Tomkovo náměstí a Rokytova ŘSD zažádalo o posouzení vlivů na životní prostředí a město již zahájilo přípravné demoliční práce.