Roline

ŘSD zprovoznilo stavbu stavbu I/3 MÚK Čtyřkoly

7. 6. 2017

Stavba I/3 MÚK Čtyřkoly je již v provozu.

Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo v pátek 2. června stavbu I/3 MÚK Čtyřkoly. Čekalo se na dokončení dvou chybějících větví, které propojily silnici I3 s mimoúrovňovou křižovatkou, tím došlo k vyloučení odbočení vlevo. Díky tomu se mnohem více zvýšila bezpečnost provozu.

Generální ředitel ŘSD to okomentoval: Jedná se o další projekt z postupně připravovaných a realizovaných staveb s cílem zvýšení bezpečnosti a snížení negativních účinků silniční dopravy na významném komunikačním tahu silnice I/3 na území Středočeského kraje.“

Na místě MÚK Čtyřkoly chyběly právě tyto odbočovací větve, bez nichž by nebylo možné zvládat každodenní intenzitu místního provozu. Součástí stavby je také okružní křižovatka napojující větve na silnici III/1096, rozšíření stávající silnice I/3 v  délce připojovacího/odbočovacího pruhu, vegetační úpravy a úprava rozjezdu stávající větve MÚK včetně položení nových asfaltových vrstev vozovky.

Data o stavbě

Název stavby: I/3 Čtyřkoly MÚK

Hlavní objekty:
počet křižovatkových větví: 2
plocha nových vozovek: 5 967 m2
okružní křižovatka: 1 (průměr 32 m)

 Zhotovitel: BES, s.r.o.

 Cena stavby dle smlouvy: 18 370 tis. Kč (bez DPH)