Roline

ŘSD zahájilo práce na přebudování silnice I. třídy v plnohodnotnou dálnici

4. 8. 2017

Ředitelství silnic a dálnic zahájilo práce na dalším úseku dálnice D48.

Ředitelství silnic a dálnic zahájilo výstavbu dálnice D48 Rybí – Rychaltice. Stávající silnice I/48 tak bude předělána. Její výstavba zásadně zvýší bezpečnost a plynulost provozu na daném úseku. Rapidně také ušetří čas, který řidiči stráví na cestě.

Současný úsek je dle statistik velice nebezpečným. Bohužel zde došlo k řadě tragických nehod. Ze silnice I. třídy se tak stane dálnice. Bude doplněn střední dělící pruh, dojde k úpravě povrchu a také vodorovného značení.

Dálnice D48 je součástí transevropské silniční sítě TEN-T a mezinárodní silnice E462 Brno – Český Těšín – Krakov. Jedná se tak o důležitou tepnu v Moravskoslezském kraji a má pro Českou republiku mezinárodní význam. Dálnice bude napojena na hraniční přechod Chotěbuz, přes který je možno vyjet do Polska.

Data o stavbě

délka: 11 528 m

kategorie: R 25,5/120

plocha vozovek: 129 750 m2

počet stavebních objektů: 147

zhotovitel: Společnost METROSTAV + SWIETELSKY + COLAS, D48 Rybí – MÚK Rychaltice

cena: 2 069 023 000 Kč (bez DPH)

termín výstavby: 6/17 – 12/20 (zprovoznění)