Roline

ŘSD bude v nejbližší době odstraňovat zbývající reklamní poutače

16. 10. 2017

ŘSD začne v nejbližší době s odstraňováním zbývajících reklamních poutačů.

V současné době nedovoluje zákon, Ředitelství silnic a dálnic odstraňovat billboardy kolem silnic či je zakrývat. Aktuálně jsou tedy majitelé obesíláni s informací o odstranění poutače. Ze zákona mají pět dnů od data doručení na to, aby došlo k likvidaci poutače.

Kolem českých silnic a dálnic zmizí na 3000 reklamních ploch

Od 1. září totiž nesmějí být kolem dálnic reklamní plochy blíže, než 250 metrů od dálnice. V případě silnice I. třídy je to 50 metrů. Mělo by tak zmizet 3000 billboardů z celkového počtu 25 000. Jen u dálnic bylo stále napočítáno 1100 reklamních ploch, které měly být dávno odstraněny. Přistoupí se tedy k tvrdší formě.

Pokud majitel neodstraní poutač do lhůty, kterou zákon stanovil, tak bude Ředitelství silnic a dálnic tyto poutače zakrývat a odstraňovat. Náklady spojené s těmito úkony budou poté předány k úhradě majitelům. Část z nich veřejně oznámila, že nebude poutače likvidovat. Někteří se snaží vyřešit situaci tím, že reklamní plochu překrývají státním symbolem. Tento krok odůvodňují tím, že pak není možné takový poutač jen tak sundat.

S reklamními plochami kolem dálnic si musí poradit Ředitelství silnic a dálnic. Co se týče těch, které jsou umístěny kolem silnic I. třídy, tak o ty se musí postarat jednotlivé kraje. Zastavěných území se tato změna netýká, ačkoliv zde je reklamních ploch nejvíce. Zákonodárci si odstraněním billboardů slibují zvýšení bezpečnosti.