Roline

Ředitelství silnic a dálnic otevřelo Třinecký obchvat

19. 10. 2017

Třinecký obchvat byl oficiálně zprovozněn. Doprava tak nebude proudit přímo skrze město.

Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo silnici I/11 Nebory – Oldřichovice – Bystřice, tedy obchvat Třince. Stávající silnice prochází zastavěným územím Třince, tedy nesplňuje parametry, které by takto frekventovaná silnice měla mít.
Jan Kroupa, generální ředitel ŘSD to okomentoval následovně:
 
„Dopravou byla v dotčených obcích ohrožována bezpečnost obyvatel a vlivem hluku a  exhalací i jejich zdraví. Všechny tyto faktory nepříznivě ovlivňovaly životy místních a zároveň se negativně promítaly i do plynulosti a bezpečnosti silničního provozu. Právě zprovozněné stavby silnice I/11 tyto negativní faktory odstraňují.“
 

Třinec se dočká zmírnění intenzity dopravy

Komunikace I/11 v  úseku Český Těšín – Mosty u  Jablunkova je jediným úsekem E75 na českém území a je součástí sítě TEN-T evropských dopravních koridorů. TEN-T je transevropská dopravní síť, do které spadají silniční, železniční, ale také letištní koridory. Silnice je taky důležitou komunikací pro společnosti Hyundai a KIA. Přímo závislé jsou na ní i Třinecké ocelárny.
 
Stavby I/11 Nebory – Oldřichovice a I/11 Oldřichovice – Bystřice jsou zcela nezbytné pro konečné řešení propojení dálnice D48 se Slovenskou republikou. Projekt byl spolufinancován z evropských operací a fondů.
Starostka Třince se podělila o svůj názor:
 
„Zprovoznění obchvatu našemu regionu nesmírně pomůže. Příprava i realizace stavby nás stála hodně úsilí, času i nervů, proto jsme se na tento den velmi těšili. Chceme si ho užít společně s našimi lidmi, kteří budou mít v tento den odpoledne příležitost projet si novou cestu ještě před spuštěním provozu na kole či kolečkových bruslích, a k tomu jim zahrají místní kapely. Velmi si vážím spolupráce s Ministerstvem dopravy ČR, Ředitelstvím silnic a dálnic a SFDI, díky které se obchvat Třince podařilo úspěšně zrealizovat.“
 
 
Informace o stavbách
 
I/11 Nebory – Oldřichovice
Hlavní trasa:
délka: 4860 m
kategorie: S 24,5/100
plocha vozovek: 85 705 m2
počet stavebních objektů: 135
Zhotovitel: Sdružení pro I/11 IMOS – D.I.S. (IMOS Brno, a.s.; D.I.S., spol. s r.o.)
Cena stavby dle smlouvy: 1 067 mil Kč (bez DPH)
Termín výstavby: 08/14 – 10/17
 
I/11 Oldřichovice – Bystřice
Hlavní trasa:
délka: 6239 m
kategorie: S 24,5/100
plocha vozovek: 106 610 m²
počet stavebních objektů: 91
Zhotovitel: Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice – Bystřice (MOTA ENGIL a SDS EXMOST)
Cena stavby dle smlouvy: 1 698 mil Kč (bez DPH)
Termín výstavby: 08/14 – 10/17