Roline

První kolo v mýtném tendru proběhne během října

19. 10. 2017

Mýtný tendr v tuto chvíli dokončuje první kolo. Díky nesrovnalostem jej ale čekají průtahy.

Prověření kvalifikace přihlášených firem do tendru na mýtný systém se o něco protáhne. Ministerstvo dopravy se rozhodlo, že výběr proběhne i během října, neboť tři ze čtyř přihlášených účastníků byly vyzváni k vyjádření se k dalším okolnostem.

Nový provozovatel získá zakázku na 10 let

Původní plán předpokládal, že se první část řízení ukončí do měsíce od otevření přihlášek. To však proběhlo už 24. srpna. Nový správce systému získá zakázku na 10 let a to od roku 2019. Kromě společnosti Kapsch, která systém spravuje nyní, se do tendru přihlásili, další tři firmy. Těmi jsou slovenský výběrčí SkyToll, maďarský National Toll Payment Services či německá firma T-Systems.

Tendr však v současné chvíli řeší také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Stížnosti vzešly ze společnosti Kapsch, které se nelíbí rozsah informací, jaké sděluje ministerstvo dopravy ostatním uchazečům. Protikorupční fond miliardáře

Karla Janečka si zase stěžuje na to, že ministerstvo dopravy v tendru nahrává určitým společnostem, díky požadovaným specifikům.

Během října tak proběhne vyhlášení prvního kola s tím, že se rozhodne o užším postupu jednotlivých kandidátů.