Roline

Pro případ sesuvu půdy na dálnici D8 bude vypracován revizní posudek

22. 2. 2018

Stát se stále soudí se společností Kámen Zbraslav v 5 let starém sporu.

V roce 2013 došlo na Litoměřicku, konkrétně na dálnici D8 k sesuvu půdy. Spor o to, kdo je vlastně viníkem, přetrvává do dnes. Soudkyně chce nechat zpracovat revizní znalecký posudek, který by určil, kdo je za to odpovědný. Spor se vede mezi státem a společností Kámen Zbraslav. Stát v žalobě obvinil kamenolom, po kterém požaduje přes miliardu korun.

Soud už jednání několikrát odročil

Během včerejšího dne bylo jednání odročeno Obvodním soudem pro Prahu 5 na neurčito. Soud měl žalobu projednávat už před rokem k onomu řízení, se však pokoušel připojit majitel sousedního pozemku. Jednání, tak bylo dokonce dvakrát odročeno.

Soudkyně během včerejšího dne přečetla znalecké posudky, které jí předložili zástupci kamenolomu a Ředitelství silnic a dálnic, rovněž také Správy železniční dopravní cesty, které u soudu zastupují stát. Jejich závěry se ale značně lišily. Posudky se shodují v tom, že sesuv byl způsoben důsledkem více faktorů.  Některé posudky však tvrdí, že samotná dálnice je nevhodně umístěná a dalo se tomu předejít v případě, že by vedla jinudy. Některé posudky však vinu svalují na Kámen Zbraslav. Ten totiž zavodnil a přetížil svah.

„Veškeré znalecké posudky, které jste předložili, budou předmětem znaleckého zkoumání,“ řekla soudkyně. Revizní posudek poté má najisto uvést, kdo je hlavním viníkem sesuvu. Stran se stále neshodly na tom, kdo by měl revizní posudek vypracovat. Soudkyně je tedy vyzvala, aby své návrhy zaslaly písemně.

Zástupce společnosti Petr Sedláček se nechal slyšet, že rozhodnutí soudu bylo zcela očekávatelné. „Stanoviska stran jsou nesmiřitelná, každá hájí své stanovisko množstvím argumentů a znaleckých posudků.“

Kauza je stará téměř 5 let

Na začátku června roku 2013 sesuv zavalil úsek dálnice v délce zhruba 200 metrů a poškodil i nedaleko ležící železniční trať. ŘSD tak požaduje po kamenolomu 797 milionů Kč. SŽDC pak žádá dalších 240 milionů za opravu železnice. Společnost Kámen Zbraslav svou vinu popírá. Firma se hájí tím, že stavba byla nevhodně umístěna a mohl za to také vliv počasí.

Žalobou se obvodní soud začal zabývat už v srpnu minulého roku. Jednání však bylo odročeno kvůli tomu, že stát navrhl, aby se k celému řízení připojili také projektant a následně i zhotovitel stavby. Ani jeden z nich se však k řízení nechtěl připojit. V říjnu bylo jednání znovu odročeno, a to proto aby se rozhodlo, zda není nárok již promlčený.