Roline

Praha žádá stát o dotaci na zastřešení Spořilovské ulice

9. 8. 2017

Praha plánuje kompletní zastřešení Spořilovské ulice. Díky tomu by došlo ke snížení emisí a hluku.

Praha zvažuje, že by vytíženou Spořilovskou zastřešila a omezila tak hluk a emise, které trápí místní obyvatele. Investice to bude velmi nákladná a Praha tak požádá stát, aby uvolnil na tuto stavbu 4 miliardy korun.

Místní obyvatelé jsou nespokojeni s nadměrným hlukem a emisemi

Hlavním problémem u Spořilovské ulice je fakt, že kamiony si skrze tuto silnici zkracují cestu a využívají ji jako náhradu za nedokončenou část okruhu mezi dálnicí D1 a Hradeckou dálnicí. Okruh je zatím v jednání, ale není jasné, kdy se jej Praha nakonec dočká. Do té doby bude Spořilovská využívána jako alternativní trasa pro nákladní vozidla.

Těžké zastřešení této silnice by znamenalo výstavbu umělého tunelu, který by znamenal pokrytí 1100 metrů. Plochu, která by tím vznikla nad vozovkou, město využije k vybudování nových hřišť a také parku a odpočinkových zón. Došlo by ke značnému zlepšení situace v tamní oblasti. Co se týče limitů ohledně emisí a hluku, ty jsou zde dlouhodobě překračovány.

Problémy nastaly v roce 2010, kdy byly otevřeny další tři úseky Pražského okruhu a právě díky jeho chybějící části, využívají dopravci této náhradní trasy.