Roline

Pokuty pro české dopravce v zahraničí jsou neúnosné

20. 3. 2017

Nové zákony v Německu, způsobují značné problémy nejen řidičům, ale i samotným dopravcům.

Nový zákon týkající se řidičů kamionů se nově zavedl také v Rakousku. Každý řidič, byť jiné národnosti, tak musí být dopravcem zaplacen tak, aby nebyl pod stanoveným limitem dané země. Zákon kromě Rakouska platí již ve Francii a Německu. Jak však dodává ČESMAD, sankce za nedodržení zákona mohou být likvidační pro tuzemské dopravce.

Zatím nejaktivnější v kontrolách je Francie, která již začala aktivně rozdávat pokuty. Ty se zatím pohybují kolem 100 eur (přibližně 2700 korun), za chybějící dokumenty či za přestávky řidičů. Zákony bohužel požadují, aby veškeré dokumenty byly navíc přeloženy do němčiny či francouzštiny a navíc by měl být každý převoz předem hlášen. Tedy dopravce by měl předem dodat informace, kam a co řidič vlastně veze. S tím souvisí zvýšení nákladů pro dopravce a také složitější administrativa.

Sankce byly zavedeny proto, že někteří dopravci provozují dlouhodobě dopravu na území jiného státu, než v jakém jsou registrovaní. Sankce mířené proti nim však dopadají na běžné dopravce a Evropská Unie v tuto chvíli situaci není schopna řešit. Jednotlivé státy si tak legislativně zavádí nové zákony, které však mohou být v rozporu s evropským právem.

V současné době se v České republice legislativně podobné restrikce nechystají. Naopak názor na tato opatření je zde spíše kritický, a to jak ze strany dopravců, tak i zákonodárců a široké veřejnosti.