Roline

Nový monitorovací systém zásilek v Polsku

16. 6. 2017

Polsko zavedlo nový monitorovací systém pro některé druhy zásilek.

Od 1. května začal v Polsku platit zákon o systému monitorování silniční přepravy zboží. Vybrané komodity tak nově podléhají oznamovací povinnosti.

Polsko zavedlo registr pro monitorování přepravy zboží

Pro splnění povinnosti byl zřízen registr, do kterého zavádí údaje tři subjekty: odesílatel, dopravce a příjemce zásilky. Dopravce nově po registraci přepravy dostane unikátní přepravní číslo, které předloží při případné kontrole.

V případě, že povinnost splněna nebude, tak pokuta pro řidiče může být ve výši 5000 – 7500 PLN. Pro dopravce 20 000 PLN.

Registrace zásilek (v polštině)

Znění zákona o systému monitorování silniční přepravy zboží (v polštině)

Seznam podléhajících komodit (v polštině)

Informace o novém systému (ve slovenštině)