Roline

Novoroční předsevzetí

2. 1. 2017

A už je tady zase čas novoročních předsevzetí. Jaké jste si na sebe vymysleli vy?

Roline do nového roku 2017 vstoupil s novoročním předsevzetím pokračovat ve svém úsilí z minulého roku dlouhodobě se věnovat aktivitám, které dlouhodobě podporují rozvoj takových podmínek, které vytváří zajímavé pracovní prostředí především pro naše stávající zaměstnance i pro potenciální zaměstnance z řad zkušených profesionálů nebo z řad začínajících řidičů. Naši pozornost chceme věnovat i nové nastupující generaci, která o své pracovní cestě teprve přemýšlet začíná.

 

Prvním krokem naší ucelené snahy v tomto roce je navázání spolupráce se pražským školícím střediskem Profi Drivers, které si zakládá na profesionálním přístupu a nadstandardně kvalitních službách. Profi Drivers pomáhá začínajícím profesionálním řidičům s jejich prvními zkušenostmi v rámci získání profesního řidičského průkazu skupiny E nebo C+E. Důvodem je podporovat snahu začínajících profesionálních řidičů, pro které může být překážkou nemalá prvotní finanční investice do rozšíření řidičského průkazu o skupiny E nebo C+E.

 

Začínající profesionální řidiči jsou po úspěšném absolvování řidičského výcviku začleněni do navazujícího výcviku u našich zkušených řidičů, kde prochází uceleným praktickým proškolením. Podmínkou u těchto začínajích řidičů je závazek 3 leté spolupráce s naší společností.

 

Zajímají Vás podrobnější informace ohledně našeho nového partnera PROFI DRIVERS?  Prohlédněte si je na připojených webových stránkách www.profidrivers.cz/ridicak-profesak-zdarma/