Roline

Na dopravní infrastrukturu bude třeba 86 miliard ročně

27. 2. 2018

Každý rok bude třeba na infrastrukturu minimálně 86 miliard korun.

Státní fond dopravní infrastruktury bude v tomto roce a v následujících potřebovat na údržbu a rozvoj minimálně 86 miliard korun ročně. To znamená 1,8 – 2% HDP. Toto uvádí Dopravní sektorová strategie, kterou bude během dnešního dne projednávat vláda.

Rozvoj infrastruktury je naplánován až do roku 2050

Dokument představuje základní koncepci ministerstva dopravy formulující priority a cíle v oblasti rozvoje dopravy a dopravní infrastruktury. Jedná se o časový horizont do roku 2020 a dlouhodobý horizont do roku 2050. V té době by již měly být dokončeny všechny úseky transevropské sítě TEN-T. O 20 let dříve má být dokončena také hlavní silniční, železniční a vodní síť.

Dopravní sektorové strategie definují zásady pro efektivní a kvalitní zajištění provozování existující dopravní infrastruktury a obsahují také principy pro určení priorit připravovaných rozvojových projektů.

Podle této strategie se i nadále zatím nedaří eliminovat veškerá rizika v projektové a majetkoprávní přípravě základních investičních akcí. To následně vede k oddalování data zahájení jejich samotné realizace. Pozitivní posun ohledně investorské přípravy je však viditelný až v posledních dvou letech.