Roline

Na dálnici D11 aktuálně probíhají opravy

25. 5. 2017

Ředitelství silnic a dálnic se omlouvá za komplikace ohledně oprav dálnice D11.

Na dálnici D11 se rozeběhly práce na opravě mezi 27. – 18. kilometrem ve směru na Prahu. Od soboty 20.5. 2017 byla zahájena první etapa oprav. Ta potrvá až do 4.6. 2017. Celkově by opravy měly trvat až do konce letošního července.

V první etapě se budou prodlužovány přejezdy středního dělicího pásu, bude doprava stále vedena v režimu 2+2 jízdní pruhy.

První etapa:

Ve směru Hradec Králové bude doprava vedena v km 17,575 – 18,000 ve dvou zúžených pomocných pruzích ve vnější části pásu dálnice.

Ve směru Praha bude doprava vedena v km 18,105 –17,650 ve dvou zúžených pomocných pruzích ve vnější části pásu dálnice. Provoz na větvích MÚK Bříství (EXIT 18) bude zachován.

Základní informace o stavbě:

Název stavby: D11 Oprava AB vozovky km 26,8 – 18,2 vlevo

Zhotovitel: M-SILNICE a. s.

Doba výstavby: 05 - 07/2017

Cena díla: 42,5 mil. Kč bez DPH