Roline

Minimální výše pokut je v Evropě mnohem vyšší než v České republice

22. 6. 2017

V Evropě se za přestupky vybírají mnohem vyšší pokuty, než je tomu v České republice.

V zahraničí na řidiče čekají za přestupky mnohem vyšší pokuty než je tomu v České republice. Nejčastějším přestupkem na silnicích je překročení rychlosti o 20 kilometrů v hodině. V Itálii za tento přestupek hrozí minimálně 170 eur (4470 Kč). Tato pokuta je zvýšena o třetinu v případě, že k přestupku dojde mezi 22. a 7. hodinou. V Česku za tento přestupek hrozí pouze 1000 Kč.

V zahraničí je výše minimální pokuty velmi vysoká

Podobně drahé pokuty se řidiči mohou dočkat v Dánsku, Švýcarsku či Francii. V Dánsku je to 135 eur (3553Kč), ve Francii rovněž tak. V Británii je to 110 eur (2895 Kč), pouze Německo, Rakousko a Polsko je k řidičům shovívavější a za tyto přestupky se pokuta pohybuje v přepočtu pod 1000 Kč.

Rakousko však naopak velmi tvrdě trestá ty, kteří překročí rychlost o 50 kilometrů v hodině. V takovém případě pokuta začíná na 2180 eurech (57 370 Kč). Ve Francii se tento přestupek trestá hodnotou 1500 euro (39 473 Kč). 530 euro (13 947 Kč) je pak vybíráno v Itálii. V České republice je minimální hodnota pokuty 5000 Kč.

Nejvyšší evropská pokuta za nepoužití bezpečnostních pásů je 570 euro (15 000 Kč), a to ve Velké Británii. Za špatné parkování či odstavení vozidla hrozí nejvyšší pokuta ve Španělsku – 200 euro (5263 Kč). Ve Velké Británii je také velmi trestána jízda na červenou 1140 euro (30 000Kč). Velká Británie s Nizozemskem mají také nejvyšší pokuty za telefonování za jízdy. V takovém případě řidiči hrozí minimálně 230 eur (6052 Kč).