Roline

Lhůta pro podání cenových nabídek a realizací v mýtném tendru se prodlužuje

4. 1. 2018

Výběr nového provozovatele mýtného systému stále probíhá. Druhé kolo se nakonec uzavře až začátkem března.

Ministerstvo dopravy se rozhodlo pro prodloužení termínu pro uchazeče. Zájemci měli dle původního termínu vše zaslat do 11. ledna. Nový termín pro podání nabídky včetně cenové kalkulace je 8. březen. Prodloužení termínu si vyžádala změna systému, který souvisí se zavedením jednotného evropského mýtného systému.

Mluvčí Tomáš Neřold se k tomu vyjádřil následovně:

"Důvodem prodloužení lhůty je to, aby všichni uchazeči dostali možnost seznámit se s těmi částmi dokumentace mýtného systému, které byly změněny či doplněny v souvislosti s implementací evropské služby elektronického mýta."

Díky této technologii bude možné projet celou Evropou pouze s jednou jedinou krabičkou, coby palubní jednotkou. Správce systému v České republice ji zavedl v září. Takzvaná palubní jednotka tak bude potřeba pouze jedna jediná.  Soutěž na nového provozovatele tendru již probíhá. Další kolo se tak o pár týdnů protáhne, než všichni zájemci doručí své návrhy.

Jednotný evropský mýtný systém chce mít Evropská unie co nejdříve

Návrh na jednotný systém pochází od Evropské unie, která chce mít lepší přehled o mýtném výběru v rámci celé Evropy, nemluvě o tom, že pro dopravce je tato situace jednodušší. Administrativa se rovněž zjednoduší. Fakturace bude probíhat pouze jedna, nikoliv několik dílčích. Stejně jako v jiných zemích, tak i zavedení v rámci České republiky nebylo úplně snadné a několikrát se spuštění systému odkládalo.

Ve výběrovém řízení jsou aktuálně čtyři uchazeči. Jedním z nich je společnost Kapsch, která má na starost systém v současné době. Poté je to slovenský výběrčí SkyToll, maďarský National Toll Payment Services a německá firma T-Systems. Tendrem se zabývá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Dle francouzských společností a také slovenského SkyToll, totiž nebyla soutěž férová a zvýhodňovala zejména společnost Kapsch.