Roline

Kolem dálnic je stále přes 1100 ilegálních billboardů

6. 10. 2017

Kolem českých dálnic je stále evidováno přes 1100 ilegálních billboardů.

1. září vešel v platnost nový zákaz ohledně billboardů, které kolem dálnic měly být odstraněny, díky novému zákonu. Ten nařídil všem provozovatelům těchto reklamních ploch jejich odstranění. V případě, že tak nebude učiněno, tak budou reklamní plochy ředitelstvím silnic a dálnic odstraněny.

Majitelé reklamních ploch zatím otálí s jejich odstraněním

V současné chvíli eviduje ředitelství silnic a dálnic na 1142 nelegálně stojících stojanů. Ty jsou umístěny kolem dálnic takzvané první třídy, tedy že se nejedná o původní silnice I. třídy, které byly následně upraveny na dálnice. Díky evidenci bude instituce schopna konat. Dle dostupných informací se většina majitelů těchto ploch, snažila vyhnout postihu, vylepením české vlajky. Jen mizivé procento subjektů tyto plochy odstranilo.

Nejvíce jich silničáři napočítali kolem dálnice D1, následně pak u dálnice D5. Další postup je takový, že úřady budou na vlastní náklady reklamní poutače bourat a likvidovat. Následně budou vymáhat peníze po majitelích těchto ploch. Nově mohou plochy stát 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic I. třídy. Celkově má od dálnic zmizet kolem 3000 billboardů z celkových 25 000.

Zákaz se však netýká ploch, které jsou umístěné v zastavěné oblasti. Z obcí a měst, tak poutače nezmizí. Reklamní zařízení podle zákona o pozemních komunikacích může zobrazovat nejen klasickou reklamu, tedy sdělení s cílem dosažení zisku, ale může šířit i nekomerční informace, třeba kulturní, politické nebo vzdělávací.