Roline

Jihočeský kraj požaduje, aby veškeré silnice I. třídy podléhaly mýtnému systému

13. 9. 2017

Jihočeský kraj usiluje o to, aby veškeré silnice I. třídy byly zpoplatněny.

Jihočeský kraj požaduje po Ministerstvu dopravy, aby byly zpoplatněny všechny silnice I. třídy v daném regionu. Od roku 2020 se totiž mýtné bude vybírat jen na vybraných komunikacích I. třídy. Mezi ty, kterých se to týká, spadá i silnice I/20 mezi Českými Budějovicemi a Plzní. Velké obavy jsou z toho, že se provoz ve velké míře přesune na silnici I/22 mezi Vodňany a Strakonice.

Názor krajů vůči zpoplatnění silnic I. třídy je jednotný

Radní pro dopravu Jiří Švec to komentuje takto: „Přestože Jihočeský kraj zaslal na ministerstvo dopravy několik dopisů, několik písemných požadavků, tak do dneška jsme neobdrželi jedinou reakci. Podle mého názoru to znamená, že ministr dopravy je nekompetentní k tomu, aby záležitost zdárně vyřešil."

Švec dodává, že Jihočeský kraj doufá v úpravu silnic právě z peněz, které by se vybraly na mýtném. Je potřeba rozšířit a opravit vozovky, ale také vybudovat odstavná parkoviště pro kamiony. Těch je nedostatek i kolem dálnic, natož silnic I. třídy. Řidiči tak využívají míst, která nejsou pro parkování vhodná.

Zpoplatnění všech silnic je v tuto chvíli vyžadováno napříč všemi kraji. Dle jejich stanovisek je třeba zlepšit stávající komunikace. Silnice I. tříd jsou například v Jihočeském kraji hlavními páteřemi, přes které proudí spousty vozidel denně. Není tedy divu, že kraje usilují o zlepšení současné situace.