Roline

Jedná se o finální podobě městského okruhu v Praze

29. 9. 2017

Město Praha si nechává vypracovat návrh ohledně nové podoby zbývající části městského okruhu.

Praha již definitivně schválila přípravu studie pro vytvoření alternativní trasy městského okruhu. ČSSD a ANO byly pro, aby prošla původní trasa, která počítá s několika tunely přes Balabenku. Ostatní však byli proti a navrhli zpracování alternativní trasy. Studie by měla být hotovo nejdříve za rok. I přesto, ale Praha nechává rozpracovat původní návrh a pokračuje v přípravách.

Nová koncepce má navrhnout alternativní trasu

Do konce srpna by měl být hotový návrh zakázky a samotné vypracování koncepce by nemělo překročit délku jednoho roku. Studie má zahrnovat tak detailní podrobnosti a rozsah, aby mohla být konkurenceschopná před návrhem, kdy většina zbývající části městského okruhu povede pod povrchem.

Variantní trasa počítá s tím, že využije dvě již hotové komunikace. Tím pádem by nebylo nutné stavět zcela novou komunikaci. Náklady na dostavbu okruhu by se tak značně snížily. Jedna by vedla od Pelc-Tyrolky Povltavskou ulicí směrem na Českobrodskou a zahrnovala by nový tunel pod Malešicemi. Druhá by řidiče vedla z Holešoviček přes Průmyslový polookruh.

Zároveň s výstavbou by došlo k vyhloubení frekventované ulice v Holešovičkách

Bylo by však třeba vybudovat nový úsek, který by měl délku 3,5 km. Ten by zároveň umožnil v ulici V Holešovičkách zahloubení silnice. Tato ulice není přímo vázána s výstavbou městského okruhu, ale její zahloubení by značně ulevilo místním a celkovému ruchu.

Podle varianty ANO a ČSSD by asi desetikilometrová trasa vedla z Pelc-Tyrolky přes Balabenku do Štěrbohol. Skládala by se ze tří úseků, prvním je 3,2 kilometru dlouhý úsek z Pelc-Tyrolky na Balabenku, kde mají být dva tunely. Druhý úsek mezi Balabenkou a Štěrboholskou by měl jeden tunel a třetí částí je 1,35 kilometru dlouhá Libeňská spojka. Tam by tunel měřil 865 metrů.

Město staví městský nebo-li vnitřní okruh z vlastních prostředků a nežádá na něj jakékoliv dotace. Zatím okruh funguje z úseku Pelc-Tyrolky tunelem Blanka směrem do Prahy 6 a 5, poté Strahovským tunelem a Mrázovkou až k Barrandovskému mostu a Jižní spojce. Na východě města je pak zakončen Štěrboholskou radiálou. První část okruhu byla vystavěna a zprovozněna již v 80. letech. Posledním zbudovaným úsekem je spuštění tunelu Blanka, který je v provozu od roku 2015.