Roline

Jak daleko dojíždí čeští zaměstnanci?

13. 12. 2017

Čeští zaměstnanci odpovídali na dotazy spojené s dopravou na místo pracoviště. Jak daleko dojíždějí a jakým způsobem?

V České republice proběhl průzkum ohledně dopravy zaměstnanců na jejich pracoviště. Velká část pracujících se musí denně přesouvat z místa bydliště i do, několik desítek kilometrů vzdáleného pracoviště. Většina těchto lidí se dopravuje osobním automobilem, zbytek poté veřejnou dopravou. V anketě odpovídal vybraný vzorek zaměstnaných, kteří odpověděli následovně.

Dojíždění do práce není českým zaměstnancům cizí

Třetina respondentů uvádí, že do práce dojíždí maximálně 15 minut, 32 procent dotázaných to má do práce půl hodiny. Šest procent lidí pak uvádí hodinové dojíždění. Společnost ICOM k tomu dodává:

,,Bezmála 14 procent českých zaměstnanců, chodí do zaměstnání pěšky a 6,3 procenta využívá jízdní kolo. Z toho vyplývá, že počet těch, kteří se vypravují do práce pěšky či na kole, je prakticky stejný, jako těch, kteří spoléhají na veřejnou dopravu.“ 

Požadavky na veřejnou dopravu jsou následující: nejvíce se uvádí rychlost dopravy, poté její spolehlivost, následně cena a na posledním místě také šetrnost k životnímu prostředí.

Je však snaha o to, aby bylo třeba dojíždět co nejméně

Více než třetina lidí má tak náklady na dojíždění do práce nižší než 500 korun. Dalších 25% pak uvádí, že jejich náklady jsou 1000 korun. A následně 11% uvedlo, že jim přispívá zaměstnavatel na dojíždění.

Nejčastější přeprava osobním vozidlem do práce je v Jihočeském kraji. Jihočeský kraj si také nejvíce stěžuje na kvalitu veřejné dopravy. Naopak Praha je v tomto směru spolehlivé a zaměstnanci jsou zde spokojení s dopravou. Hlavní město však nabízí spoustu alternativ veřejné dopravy, a to v pravidelných intervalech. Nejspokojenější jsou však v Plzeňském a Karlovarském kraji.