Roline

Intenzita dopravy za rok 2016

13. 6. 2017

Ředitelství silnic a dálnic dokončilo projekt v němž zjistilo intenzitu dopravy v ČR za rok 2016.

Ředitelství silnic a dálnic v posledních dnech dokončilo projekt s názvem: „Celostátní sčítání dopravy na dálniční a silniční síti ČR v roce 2016.“ Díky němu má nyní veřejnost možnost si zobrazit, jaká je hustota dopravy v daném regionu či na konkrétní silnici.

ŘSD spustilo interaktivní mapu, která ukazuje intenzitu dopravy

Na interaktivní mapě lze i bez přihlášení zjistit jaká byla intenzita dopravy v roce 2016 a také pro porovnání v roce 2010. K zobrazení je mnoho údajů včetně 12 kategorií vozidel nebo třeba také cyklistů.

Průměrný nárůst dopravy je oproti roku 2010 téměř 13%. Nejvyšší průměrné intenzity dopravy na dálnicích I. třídy byly vypočítány na D1 na výjezdu z Prahy, na Chodově – 99 300 voz/24h, na tahu D1 Praha, Chodov – Mirošovice byla průměrná intenzita dopravy 83 000 voz/24h.

Interaktivní mapa intenzity dopravy