Roline

IEA navrhuje budoucnost silniční nákladní dopravy ve vztahu k energetickým úsporám

4. 9. 2017

Mezinárodní energetická agentura navrhuje změny v silniční nákladní dopravě do roku 2050.

Mezinárodní energetická agentura, která je známá pod zkratkou IEA, vydala zprávu, v níž navrhuje udržitelný rozvoj silniční nákladní dopravy. Ten do roku 2050 nabízí snížení spotřeby energií o 50%, a co se týče emisí, tak dokonce o 75%.

Ačkoliv větší množství škodlivých látek produkují nákladní vozidla, povětšinou jsou emisní normy stanovené u osobních vozidel. Téměř 40 zemí má zavedená omezení pro osobní vozidla. Pro nákladní však jen 4.

  1. Zefektivnění logistiky s využitím GPS pro optimalizaci tras a nástrojů pro sledování spotřeby paliva v reálném čase.
  2. Využívání aerodynamických prvků na vozidlech či pneumatiky s nízkým valivým odporem.
  3. Používání alternativních paliv jako jsou vodík, elektřina, biopaliva či zemní plyn.

Kompletní zpráva je dostupná v anglickém jazyce