Roline

Hospodářská komora požaduje zrušení mýtného tendru

18. 1. 2018

K dalším subjektům se přidává i Hospodářská komora a žádá o zrušení celého mýtného tendru.

Hospodářská komora požaduje zrušení mýtného tendru. Tato věta téměř mluví za vše. O mýtném tendru jsme vás pravidelně informovali a nyní přichází další velký zvrat. Hospodářská komora napadá celkovou koncepci a průběh tendru.

Mýtný tendr nesplňuje parametry férové soutěže

Předseda Dopravní sekce Hospodářské komory, Emanuel Šíp se k tomu vyjádřil následovně.

„Vážíme si toho, že Hospodářská komora byla přizvána do pracovníhojednání o budoucnosti zadávacího řízení na správce mýtného systému na další desetileté období, nicméně už od roku 2014 jsme ministerstvo opakovaně upozorňovali na zpoždění prací při přípravě systému mýta související s nečinností projektového týmu i pracovních skupin a žádali, aby resort k rozvoji mýtného systému vypracoval koncepční materiál. Pokládáme za nepřijatelné, aby státní koncepci mýta určoval vítěz zadávacího řízení.“

„Rozšíření mýta o 900 km dalších úseků silnic I. třídy je zbytečným krokem, který také může vést k zesílení kamionové dopravy v centrech měst a obcí.“

Jak Hospodářská komora zdůrazňuje, že problémům v mýtném tendru se dalo předejít. Dan Ťok nesouhlasí s tvrzením komory a dodává k tomu:

"Rozumím námitkám krajů a odborných svazů, které nesouhlasí s rozšířením zpoplatněných silnic I. tříd, ale jsem přesvědčen o tom, že moc jiných šancí nemám.“

Řešením by bylo snížení počtu zpoplatněných kilometrů

ČESMAD je navíc názoru, že rozšíření poplatků na další silnice se provádí pouze proto, aby bylo možné následně dát peníze poskytovatelům satelitního systému. ČESMAD však naráží na to, že to není v zájmu daňových poplatníků a bohatě by postačil stávající systém.

Posudek odborného poradce ministerstvu dopravy, doporučoval, aby bylo mýto rozšířeno maximálně o 474 kilometrů silnic I. třídy. Jednalo by se tak pouze o úseky, které nahrazují chybějící úseky dálnic, a tak nemají nákladní vozidla jinou možnost, než tudy projet. Hospodářská komora dodává, že snížení počtu těchto zpoplatněných silnic by mohlo vést ke smírnému řešení. Pokud by ministerstvo nereflektovalo tyto podněty, tak budou jednotlivá hnutí a sdružení trvat na zrušení celého tendru.