Roline

Francouzské velvyslanectví kritizuje tendr na provozovatele mýtného systému

24. 8. 2017

Francouzský velvyslanec zaslal stížnost na ministerstvo dopravy. Dle jeho mínění tendr znevýhodňuje při výběru francouzské společnosti.

Francouzské velvyslanectví se ohrazuje vůči tendru, který byl vypsán pro výběr nového provozovatele mýtného systému. Podle francouzského velvyslance je v mnoha ohledech tendr nastaven tak, aby zvýhodnil společnost Kapsch. Díky určitým specifikům nebudou francouzským společnostem uznány reference z jiných projektů.

Francouzské velvyslanectví v tom vidí jasné zvýhodnění rakouské společnosti

Roland Galharaque kritizuje podmínky tendru. Ten dle všeho značně zvýhodňuje rakouskou společnost Kapsch. Dle dostupných informací již na ministerstvo dopravy doputovala oficiální stížnost, kterou se nyní bude zabývat. Kvůli určitým podmínkám nebudou uznány reference francouzských společností v Severní Americe. Rovněž je jednou z podmínek, že nový provozovatel musí mít za sebou zpoplatnění minimálně jednoho tisíce kilometrů.

Vyjádření ministerstva dopravy prostřednictvím Tomáše Neřolda je následující:

"Požadavek na mikrovlnu a satelit vyplývá z předpisů EU pro interoperabilitu. Je tedy logické, že hledáme společnost, která s takovými systémy má zkušenosti, a ne někoho, kdo provozuje systémy založené na jiných, pro nás nevyužitelných technologiích."

Toto vyjádření je poněkud nešťastné, neboť ještě před nedávnem se ministerstvo nebránilo možnosti, že by nový provozovatel mohl využít jiného systému. Co se týče stanoviska jednoho tisíce kilometrů zpoplatněných silnic, tak k tomu Neřold dodává, že do roku 2020 se chystá v České republice zpoplatnění více než 2500 kilometrů. Tudíž je nutné, aby poskytovatel měl dostatečné zkušenosti.

Možnost přihlásit se do tendru, který slibuje desetiletý kontrakt s rozpočtem 29 miliard, vypršela právě dnes. Již brzy tedy bude jasné, které společnosti se do výběrového řízení přihlásili. Nový provozovatel by pak převzal výběr mýtného v letech  2019 – 2029.