Roline

Evropská komise se zabývala minimální mzdou. Její řešení je však neefektivní

19. 6. 2017

Evropská komise navrhuje zmírnění zátěže na dopravce.

Rozhodnutí Evropské komise o výši minimálního platu řidičů je dle ČESMADU, a také Hospodářské komory naprostým výsměchem. Komise dala za pravdu v tom, že minimální platy řidičů jsou v některých zemích opravdu vysoké, ale zmírňující prostředky se ve finále týkají pouze tří dnů z celého měsíce.

Návrh Evropské komise může být pro mnoho dopravců likvidačním

Znevýhodnění českých dopravců začalo v tomto směru již v roce 2015, kdy Německo zavedlo minimální mzdu pro řidiče kamionů. V tomto ohledu již Německo následovala také Francie. Komise navrhuje řešení, že by ti, kteří stráví na cestách pouze tři dny měsíčně, tak by se jich tato výsada netýkala. V případě čtyř a více dní už by se jich zákony týkaly, tak jako doposud.

Německo vyžaduje stále složitější administrativu

Díky těmto rozhodnutím a zákonům se neustále zvyšují požadavky a náklady na administrativu českých dopravců. V Německu českým firmám vznikla povinnost před začátkem poskytování služeb písemně a v německém jazyce nahlásit zahájení činnosti poštou nebo faxem, posléze elektronicky centrále celního úřadu v Kolíně nad Rýnem, dále pak třeba zaznamenávat počátek, konec a délku denní pracovní doby nejpozději do 7 dní a všechny údaje musí být pro účely kontrol k dispozici v německém jazyce minimálně po dobu dvou let archivovány.

Pokud by se nedostálo této povinnosti, tak může dopravci hrozit pokuta, a to dokonce až půl milionu euro.