Roline

Evropská komise navrhuje jednotná pravidla mýtných systémů

14. 6. 2017

Evropská komise navrhuje, aby jednotlivé státy používaly do budoucna jednotná pravidla pro výběr mýtného.

Evropská komise navrhuje, že by se mýtné mělo vybírat na základě počtu ujetých kilometrů, a to ve všech zemích, které jej zavedly či zavedou. Paušální dálniční známky by tak časem zanikly. Rovněž bude nutné mýtné evidovat také elektronicky. Do roku 2023 by se to týkalo povinně všech nákladních vozů. V případě osobních vozidel by k tomuto kroku mělo povinně dojít v roce 2027.

Tato cesta se zvolila kvůli tomu, aby bylo spravedlivěji vybíráno mýtné, týká se zvýšení bezpečnosti provozu. Při výpočtu mýtného se bude zohledňovat typ auta, jeho vyprodukované emise a také míra hluku, kterou způsobuje. Neznamená to, že by evropská komise nutila členské státy k zavedení mýtného systému, pouze půjde o jednotné podmínky v případě, že se k tomu stát rozhodne či již má systém zaveden.

Komise doporučuje, aby platilo jednotně, že po 6 dnech práce musejí mít řidiči pauzu 45 hodin, které musí strávit mimo kabinu svého vozu. Dle dostupných informací doprava v Evropě zaměstnává přes 11 milionů osob.