Roline

Evropa bude v dalších letech řešit redukci emisí

8. 11. 2017

Výrobci vozů budou v příštích letech muset inovovat technologie. Bude vyvíjen tlak na úbytek těchto

V dnešní době je čím dál větší tlak na to, aby nová vozidla byla co nejvíce šetrná k životnímu prostředí. Stále se tedy zavádějí nové postupy a technologie, tak aby emise byly redukovány, co nejvíce to jde.

Emise by se měly velmi snížit 

Dle evropských předpisů by vozidla neměla od roku 2021 produkovat více než 95g CO2/km. V roce 2015 průměrné emise nových automobilů činily 119,6 g CO2/km a byly o 36,5 procent nižší ve srovnání s rokem 1995, kdy dosahovaly 186 g CO2/km. Velmi se však řeší otázka, zda to bude možné. Dle dosavadních testů se ukazuje, že tomu tak bude. Již dnes se dokáže této hodnoty dosáhnout díky nejnovějším modelům vozidel.

Některým automobilkám hrozí výrazné pokuty

Nejnižší hodnotu emisí má dle testů Toyota Prius. Co se týče hybridních modelů, tak tam vítězí vozidlo BMW i3, které je velmi vhodným vozidlem do města. V případě vozidel jako je Toyota Mirai či Tesla, tak tam je hodnota emisí nulová, neboť jezdí výhradně na elektrický pohon.

Evropské sdružení výrobců automobilů je zodpovědné za emise v atmosféře, až z 13%. Chystají se tak motivační bonusy pro výrobce, kteří budou normy dodržovat a vozidla na ně připravovat. Ti, kteří normy nedodrží, tak budou pokutováni za každý gram CO2. Za jeden gram by se tedy mělo platit 95 eur pokuty.

Některé automobilky se však dopředu připravují na tyto pokuty. Dle jejich specifik a parametrů vozidel, nebude zkrátka možné těchto výsledků dosáhnout. Výkonná vozidla se tak budou pohybovat za tolerovanou hranicí. Trestům by se měly vyhnout značky jako je Toyota, Lexus, Volvo, Renault a Nissan. Dle propočtů by automobilky s velmi výkonnými vozy mohly na pokutách zaplatit od 126 mil. do 1,36 miliard euro.

Reálně tedy hrozí úbytek výroby výkonných či supervýkonných vozidel. Jejich výroba by pro některé automobilky mohla být dokonce likvidační. Uvádí se, že každý mají emise na svědomí na 400 tisíc úmrtí v rámci Evropské unie a rovněž mají neblahý účinek. Zatím však nejsou pevně stanovené finální hodnoty, kterých bude třeba dosáhnout. Celkově se ale předpokládá, že by se hodnoty emisí měli snížit o 20% mezi lety 2021 – 2030.

Předpoklad však je, že by do budoucna měly být dostačující technologie na to, aby se těchto výsledků dalo dosáhnout.