Roline

Dnes byl zprovozněn další úsek dálnice D3

27. 9. 2017

Dálnice D3 se dočkala dalšího prodloužení. Byl otevřen úsek Borek-Úsilné.

Dnešním dnem byl zprovozněn další úsek dálnice D3. Jedná se o část Borek-Úsilné. Tato stavba je situována, tak že je napojena na silnici I/3 nad obcí Borek u Českých Budějovic po napojení na stávající silnici I/34.

V rámci stavby je začleněna i komplikovaná křižovatka

Napojení je řešeno pomocí tříúrovňové prstencové křižovatky. Křižovatka je tvořena pásem včetně 9 větví. Tato křižovatka je teprve druhá svého druhu v České republice. V rámci stavby bylo vybudováno 11 mostních objektů, přičemž největší z nich (most přes Kyselou vodu) je tvořen dvěma nezávislými trámovými čtyřpólovými mosty s celkovou délkou 210 metrů a maximální výškou 18 metrů.

Celková délka stavby je 3160 metrů. Dálnice je vybudována ve čtyřech pruzích přizpůsobených pro rychlost 130km/h.

Jde o rozfázovaný projekt, který byl spolufinancován v rámci Operačního programu Doprava 2007-2013 a Operačního programu Doprava 2014-2020 z Fondu soudržnosti.

Data o stavbě

Hlavní trasa:

  • délka: 3160 m
  • kategorie: D 27,5/120
  • plocha vozovek: 95 590 m2
  • počet stavebních objektů: 58

Zhotovitel: Sdružení EUROVIA – STRABAG – D3 BOREK – ÚSILNÉ
Cena stavby dle smlouvy: 717 578 000 Kč (bez DPH)
Termín výstavby: 04/15 – 09/17 

Otevření úseku D3 Borek-Úsilné