Roline

ČR chce kompromis ohledně minimální mzdy řidičů v rámci EU

27. 6. 2017

Česká republika podobně jako ostatní státy bude požadovat zmírnění nároků na minimální mzdy řidičů v rámci Evropské unie.

Česká republika stejně jako ostatní země je proti návrhu, který přednesla Evropská komise. Ten totiž navrhuje, aby řidiči, kteří stráví na území daného státu více, než 3 dny pobírali stejnou minimální mzdu, jakou mají řidiči daného státu. Kromě ČR s návrhem nesouhlasí také Finsko, Portugalsko či Španělsko. Proti jsou taktéž země z východu.

Pro je Francie s Německem

Za návrhem však stojí Francie s Německem. Místní podnikatelé si stěžují, že jejich zahraniční konkurence je pak příliš levná. Česká republika je tedy pro nějaký kompromis, jako protinávrh chce předložit variantu, kdy by se řidiči museli nejdéle po třech týdnech vracet zpět domů.

Jednotná pravidla pro výběr mýtného v rámci celé EU

Jak ministr Dan Ťok dodává, tato změna by se týkala i běžných převozů, které probíhají z německého Wolfsburgu do mladoboleslavské škodovky. Tyto převozy jsou pravidelné tam i zpět, což znamená, že tito řidiči by také kvótu 3 dnů překročili. V takovém případě by jim rovněž náležela minimální německá mzda.

Komise také navrhuje, že by dopravce mohl kabotáž provádět pouze pět dní, namísto sedmi. Jediným bodem, u kterého téměř panuje shoda, je zavedení digitálních dálničních známek. Jednoznačně by se mělo dojít k jednotným pravidlům ohledně výběru mýtného v celé EU. Sjednocení by mělo proběhnout do roku 2023 pro nákladní vozidla. V případě osobních vozidel se plánuje sjednocení od roku 2027. Česká republika by měla být na zavedení digitálních známek připravena.