Roline

Antimonopolní úřad náhle zrušil mýtný tendr

14. 5. 2018

Ministerstvo dopravy je v šoku. Antimonopolní úřad došel k závěru, že mýtný tendr nebyl správně zadán.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se rozhodl zrušit tendr na provozovatele elektronického mýta po roce 2019. Ministerstvo dopravy nakonec jako vítěze vybralo společnost CzechToll. Tato firma patří pod skupinu PPF, kterou vlastní miliardář Petr Kellner. V jeho vlastnictví je rovněž slovenská společnost SkyToll. Současný provozovatel je společnost Kapsch.

Antimonopolní úřad rozhodl, že zadavatel porušil zákon o zadávání veřejných zakázek. Rozhodnutí zatím není pravomocné a ministerstvo dopravy se bude bránit. Nový mýtný systém by měl fungovat od ledna 2020. Ministr Ťok však nyní upozorňuje, že v tomto případě je spuštění ve velkém ohrožení.

Ministerstvo údajně nenastavilo tenr správně

Úřad se rozhodl tendr zrušit ze dvou důvodů. Nelíbil se mu způsob, jakým ministerstvo předávalo zadání tendru jednotlivým uchazečům a rovněž také neurčitosti některých podmínek tendru. Ministerstvo rozesílalo dokumentaci na nezabezpečených flash discích.

Účastníci řízení mohou podat do 15 dnů rozklad k předsedovi úřadu. Dan Ťok již oznámil, že rozklad určitě podá a případně se bude bránit u soudu. Podle ministra se totiž hledaly důvody k tomu, aby byla soutěž zrušena. Na vypsání dalšího tendru již nezbývá příliš mnoho času, pokud by měl vyhrát jiný provozovatel než CzechToll. Nebyl by zde čas na přípravu pro spuštění.

„Mně to přijde skoro tak, že se tu rok hledal důvod, proč se ta soutěž má zrušit, a ten důvod nastal,“ okomentoval ministr. Všechny varianty postupu, které ÚOHS zmiňuje, jsou relevantní, jen pokud vyhraje soutěž firma Kapsch, jak k tomu dodává.

V záloze jsou celkově tři alternativy

Mýtný systém však nemůže zůstat kompletně bez správy, a tak jsou zde tři alternativní řešení pro tuto situaci. Jedno řešení počítá s tím, že proběhne nový tendr. Ten by vyřešil sporné části současného tendru. Další varianta počítá s tím, že by byl vyhlášen tendr na nového provozovatele současného systému, nedošlo by tedy ke změně. Třetí varianta pak počítá s tím, že by provoz zajišťoval některý ze státních podniků či některá z organizací. Náhradní řešení jsou však možná zrealizovat až od roku 2021. Což znamená, že tomu bude o rok a půl později oproti původnímu plánu.

Další prodloužení se současnou firmou momentálně ministerstvo nehce. Stát původně desetiletou smlouvu prodloužil o další tři roky v roce 2016. Společnost CzechToll byla jako další provozovatel vybrána na základě ceny mýtného systému. Ten měl disponovat technologií satelitů, a to za cenu 10,75 miliardy korun. V soutěži ještě byly maďarský National Toll Payment Services a německá firma T-Systems. Kapsch nabízel řešení o 2,7 miliardy dražší.

Zástupci společnosti CzechToll jsou zaskočeni tím, že byl tendr náhle zrušen. Dle jejich mínění byl postup ministerstva v pořádku. „Předání zadávací dokumentace v rozsahu desítek tisíc stran na USB nosiči považujeme za zcela logické,“ řekl mluvčí Miroslav Beneš. Dle něj takto postupovaly i úřady v Německu a nikdo si na jejich postup nestěžoval. Firma zvažuje, že se bude rovněž bránit právní cestou.

Oproti tomu společnost Kapsch má důvod k radosti, neboť dle ní došlo k porušení podmínek veřejné soutěže. „Neexistuje žádné riziko, že by se byť na vteřinu přestalo mýtné vybírat, protože funkční a spolehlivý mýtný systém je a zůstává plně v majetku České republiky,“ dodal zástupce společnosti.