Roline

Alkohol za volantem v evropských zemích

18. 8. 2017

Jaká je tolerance hladiny alkoholu za volantem v jednotlivých evropských zemích?

Ačkoliv se v České republice netoleruje jakákoliv hodnota alkoholu v krvi, tak některé země mají v tomto ohledu mnohem benevolentnější přístup. Pokud tedy vyrazíte na dovolenou, měli byste vědět, co si v které zemi můžete ohledně alkoholu dovolit. My sami však doporučujeme se mu před řízením za každou cenu vyhnout.

Největší toleranci v rámci unie mají státy Velká Británie a Irsko. Zde platí, že za volantem je tolerována hodnota až 0,8 promile. Překročení těchto limitů je však trestáno velmi přísně. Může dojít k odebrání řidičského oprávnění nebo může v krajním případě hrozit i uvěznění.

Belgii je povolená hodnota až půl promile. Test na alkohol může policie provést u kteréhokoliv účastníka provozu, a to včetně cyklistů. Pokud je test pozitivní, tak je řidiči zakázáno řídit na 3 hodiny. Po tu dobu je řidičský průkaz odebrán. Jestliže je hodnota vyšší než 0,8 promile, dojde k odebrání řidičského průkazu až na 6 hodin. Pokud je hodnota přes 1,2 promile, je řidičské oprávnění odebráno na jeden měsíc s pokutou 550 euro. Při dalším šetření policií může být uložena pokuta 1000 – 11 000 euro, odebrán řidičský průkaz na 8 dní – 5 let a hrozí také vězení od 15 dní do 6 měsíců.

Bosna a Hercegovina umožňuje řídit při 0,3 promile v krvi.

Bulharsko toleruje hranici 0,5 promile. To samé platí i v Černé Hoře s výjimkou, že u profesionálních řidičů není přípustný žádný alkohol.

Dánsko má toleranci pro alkohol 0,5 promile. Jsou rozlišovány dvě kategorie pro alkohol: Řízení za přítomnosti alkoholu a Řízení za prokázaného vlivu alkoholu. Řízení za přítomnosti alkoholu je to v případě, že se hodnota pohybuje mezi 0,51 – 1,2 promile. Řízením za prokázaného vlivu alkoholu se považuje jakákoliv hodnota vyšší než 1,2 promile. Při překročení 1,2 promile hrozí řidiči zabavení řidičského průkazu a případně i uvěznění.

Estonsko stejně jako Česká republika netoleruje alkohol za volantem. Dost často se tu provádí náhodné zkoušky na jeho přítomnost. Za řízení pod vlivem je možné uložit pokutu a také zabavit řidičský průkaz na 3 měsíce.

Finsko umožňuje až 0,5 promile. V případě překročení do 1,2 promile hrozí šestiměsíční uvěznění a také pokuta. V případě vyšší hodnoty než 1,2 promile rovněž pokuta, ale i dvouletý trest.

Ve Francii je maximální hodnota 0,5 promile, přičemž se to netýká profesionálních řidičů. U nich je tolerována hranice 0,2. Nad hodnotu 0,8 hrozí řidiči vězení na 2 roky.

Chorvatsku je možné usednout za volant s půl promile alkoholu. U profesionálních řidičů a také řidičů mladších než 24 let, není alkohol tolerován.

Irsku jsou tresty za požití alkoholu před jízdou velmi tvrdé, pokud je hodnota vyšší než 0,8 promile, tak je řidiči uložena pokuta 1397 euro a může jít do vězení až na půl roku. Při prvním přestupku je řidičský průkaz odebrán na 1 rok, a pokud se tento přestupek opakuje, tak až na 4 roky.

Na Islandu je tolerance 0,5 promile. V případě překročení této hodnoty hrozí poměrně vysoká pokuta a také odebrání řidičského průkazu na 1 měsíce až na doživotí.

Itálie má rovněž toleranci pro 0,5 promile. V případě překročení, hrozí pokuta 330 – 1300 euro. Řidič může být uvězněn na 1 měsíc. Hrozí také zabavení řidičského průkazu na 15 dní až 3 měsíce. S vyšším podílem alkoholu v krvi se zvyšují sankce.

Litva povoluje hodnotu do 0,4 promile. Pokuta za překročení je 290 – 430 euro a může dojít k odebrání řidičského oprávnění až na 1 – 1,5 roku.

Lotyšsku je to velmi podobné, jen povolená hodnota je 0,5 promile.

Lucembursko povoluje 0,5 promile, u profesionálů je přípustných 0,2 promile. Testy jsou prováděné u řidičů, u nichž je podezření, že požili alkohol a rovněž u řidičů, kteří spáchají nehodu. Pokuty za překročení jsou 25 – 10 000 euro. Vězení hrozí od 7 dnů do 3 let.

Maďarsku není povolen žádný obsah alkoholu v krvi. V případě, že je hodnota do 0,8 promile, tak je řidič pokutován. Pokud jde hodnota 0,8 překročena, tak je proti řidiči zahájeno soudní řízení.

Makedonie povoluje až 0,5 promile alkoholu. Profesionální řidiči se však proviní jakýmkoliv množstvím. Pokuty hrozí ve výši 4 – 12 tisíc denárů a může být zahájeno soudní řízení.

V Německu je povolen stejný obsah alkoholu, jako je tomu v případě Makedonie. U řidičů do 21 let není přípustný žádný alkohol. Platí to i v případě, že starší řidič 21 let má řidičský průkaz méně než 2 roky. Řidičský průkaz může být odebrán až na jeden měsíc, případně jeden rok a rovněž může být uložena vysoká pokuta.

Nizozemsko toleruje hranici půl promile. Řidič může být požádán o dechovou zkoušku či krevní test. U nových řidičů je limit 0,2 promile po dobu 5 let. U řidičů mopedů to platí v případě, že ještě nedosáhli věku 24 let. Jízda pod vlivem alkoholu: 0,5 až 0,8 promile - 230 €; 0,8 až 1,0 promile - 320 €, 1,0 - 1,3 promile - 410 €, nad 1,3 promile hrozí vězení a pokuta dle rozhodnutí soudu.

Norsku jsou v tomto ohledu méně tolerantní. Jejich hranice končí na 0,2 promile. Nad 1,5 promile se jedná o velký prohřešek a hrozí vysoká pokuta a rovněž uvěznění. Výše pokuty se odvíjí od výše platu daného občana.

Polští policisté tolerují hranici 0,2 promile. Mohou po řidiči požadovat dechovou či krevní zkoušku v případě, že řidič zaviní nehodu pod vlivem. Od 0,2 – 0,5 promile hrozí pokuta v právním řízení. Odebrání řidičského průkazu v rozmezí 3 měsíce – 1 rok. Nad půl promile je pokuta stanovena tribunálem a hrozí zde až dva roky vězení. Řidičský průkaz může být odebrán na rok až 10 let.

Portugalsko má hranici stanovenou na 0,5 promile. Řidiči jsou trestáni pokutou nebo jiným způsobem. Dechové zkoušky se zde příliš neprovádějí, pouze v případě že byla zaviněna nehoda. Nad 0,5 promile do 0,8 - 250 až 1 250 € a možnost odebrání ŘP na jeden rok; nad 0,8 promile- 500 až 2 500 € a odebrání ŘP na 2 měsíce až 2 roky.

Rakousko je všeobecně velmi přísné, co se dodržování zákonů týče. Pokud je hladina vyšší, než 0,5 promile bere se řidič jako nezpůsobilý jízdy. Jakákoliv jízda nad tuto hladinu může vést k celkovému zákazu řízení na území Rakouska. Pokud řidič odmítne dechovou zkoušku, je mu automaticky vyměřena stejná pokuta jako v případě, že má naměřenou hodnotu 1,6 promile. Pokuta může být 1 162 - 5 813 €, odebrání ŘP na min. 4 měsíce.

Rumunsko zakazuje jízdu pod vlivem alkoholu a hrozí zde pokuta a odebrání řidičského oprávnění až na 90 dní.

Rusko navzdory své pověsti netoleruje žádný alkohol a jsou zde prováděny dechové zkoušky.

Řecku není alkohol tolerován a jinak tomu není ani v případě toxických látek. Nad 0,5 promile je řízení považováno za kriminální čin a dle toho se k němu také přistupuje. Maximální možná pokuta může být 630 euro a řidičský průkaz může být odebrán až na 6 měsíců.

Na Slovensku stejně jako v České republice není tolerován žádný alkohol. V případě požití alkoholu může být udělen zákaz řízení až na 5 let a pokuta se může vyšplhat až na 1000 euro.

Slovinci tolerují až 0,5 promile. Profesionální řidiči, a také ti kteří vlastní řidičský průkaz méně než 2 roky. Nad 1,1 promile hrozí pokuta 1000 euro a odebrání řidičského oprávnění na dobu jednoho roku.

Srbsko zakazuje požití alkoholu před jízdou. V případě, že je tento fakt porušen, tak může být stanovena pokuta ve výši 15 - 25 RSD.

Španělsko všeobecně toleruje 0,5 promile, avšak u profesionálních řidičů toleruje pouze hranici 0,3 promile. Provádí se dechové zkoušky. Pokud řidič odmítne, tak mu policie může odebrat vozidlo a zabavit řidičský průkaz až na tři měsíce. V případě vážnějšího prohřešku může být řidičské oprávnění odebráno na 3 měsíce až 4 roky. Vězení pak hrozí na 8 týdnů až 8 let.

Švédsko povoluje 0,2 promile. Jakákoliv vyšší hodnota je odměněna pokutou a hrozí zde uvěznění až na jeden měsíc. Řidičský průkaz může být zadržen na 1 – 12 měsíců.

Švýcarsko má v toleranci hodnotu 0,5 promile. V případě, že je hodnota překročena, tak bude uložena pokuta, v krajním případě dojde k uvěznění. Pakliže se jedná o zahraničního řidiče, tak mu je zakázán po určitou dobu pohyb vozidlem na švýcarském území.

Na Ukrajině je to ve stejném duchu jako v Rusku. Není zde tolerován za volantem žádný alkohol. Hrozí zde vysoká pokuta zákaz řízení na 1-2 roky.

Velká Británie a Severní Irsko toleruje až 0,8 promile. Policie má právo vykonat dechovou zkoušku u každého řidiče. Pokuta může dosáhnout výše 5000 GBP. V krajním případě hrozí odebrání řidičského oprávnění či uvěznění až na půl roku.